Waalwijk Taalrijk 2016-2020

logo Waalwijk TaalrijkTaal is een basisvoorwaarde voor kinderen om optimaal hun talenten te kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk om op jonge leeftijd taal te stimuleren. Ouders spelen hier een hele belangrijke rol in. De taalvaardigheid van ouders heeft directe invloed op die van hun kinderen. Met Waalwijk Taalrijk zetten we daarom in de gemeente Waalwijk niet alleen in op de taalontwikkeling van het kind, maar ook op het taalvaardiger maken van ouders.

Thema's Waalwijk Taalrijk: 
Woordenschat/taal, Leesbevordering en (educatief) Partnerschap met ouders.

De website www.waalwijktaalrijk.nl is op dit moment nog in aanbouw. Heb jij nu een vraag over taal, stuur dan een mail aan waalwijktaalrijk@waalwijk.nl.

Documenten:
Lokale Educatieve Agenda 2021-2024 ‘Ieder in zijn kracht’
Nota Jongleren 0 – 6
- Uitvoeringsprogramma Jongleren 0-6
- Samen uit armoede Waalwijk
Waalwijk Taalrijk! Aanpak Taal: ouder en kind samen (0-18 jaar)
- Uitvoeringsprogramma Waalwijk Taalrijk

- Visualisatie Waalwijk Taalrijk
- Lokale Educatieve Agenda 2016-2020 ‘Verdiepen en verbreden’
Bestrijden Laaggeletterdheid in Waalwijk