Waalwijk 2025

Strategische Visie Waalwijk 2025 'Samen werken aan de toekomst'

In september 2017 is de Strategische Visie Waalwijk 2025 'Samen werken aan de toekomst vastgesteld'. Samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties werken wij aan de uitvoering van de strategische visie. Dit doen we o.a. via de Waalwijkse LABS. Mocht je de strategische visie teveel informatie vinden. Geen nood, in december 2017 is het boek 'Samen werken aan de toekomst' en de promotiefilm verschenen. In het boek zijn ook verschillende interviews met inwoners opgenomen.

Benieuwd wat de stand van zaken is in de uitvoering van de strategische visie Waalwijk 2025?

Onderstaande VISIEWIJS geeft kort per pijler, per doelstelling weer wat er is gerealiseerd. Voor de snelle klikkers onder ons. De informatie is ook te vinden op onze visual www.waalwijk2025.nl. Twee keer per jaar (na de zomervakantie en na de kerstvakantie) geven wij een update in de stand van zaken.

Wil je meer weten of wil je mee denken en mee doen?

Bekijk de informatie op Waalwijkse LAB’s, onze facebookpagina of stuur een mail naar vzondag@waalwijk.nl

Link naar een youtube filmpje waarin wordt uitgelegd wat een Waalwijks LAB inhoudt.

Bekijk hier het filmpje over de Waalwijkse LAB's