VVD

Wie zorgt ervoor dat jouw buurt gewoon goed blijft en beter wordt? Want laten we eerlijk zijn: zeker niet alles is perfect maar we wonen op een gave plek. Waar veel goed voor elkaar is. Waar kinderen naar een goede school gaan. Waar je als je ziek wordt, liefdevolle zorg krijgt. En waar je ’s avonds veilig je hond kan uitlaten. Zeker niet alles gaat goed, maar veel wel. En daar mogen we best een beetje trots op zijn.

Waar we ons als Waalwijkse VVD op gaan richten in de komende jaren

 • We bouwen, in samenspraak met de buurt, groene speeltuinen en maken de huidige speeltuinen groener. Ook verhogen we het budget voor groenonderhoud; zo blijft jouw wijk netjes.
 • De vervoersinfrastructuur in woonwijken moet goed zijn en daarom verhogen we budget voor onderhoud. We pakken de volgende zaken op:
  • In samenwerking met bewoners, (sport)verenigingen, scholen en politie gaan we onze wijken en straten verkeersveiliger maken.
  • We investeren in meer, betere en groene parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen in alle kernen.
  • Nieuwe vervoersmiddelen, zoals GO-scooters, zullen meer gebruikt gaan worden. We gaan onze openbare ruimte (bv. groene parkeerzone) hierop aanpassen om verrommeling te voorkomen.
 • We bouwen meer grootschalige huisvestingslocaties aan de noordzijde van de A59, en gaan ons inspannen om de tijdelijke internationale werknemers uit de woonwijken te halen. Zo zorgen we voor kwalitatief goede huisvesting voor deze doelgroep, én komen er woningen vrij voor Waalwijkers.
 • We staan open voor tijdelijke bewoning (max. 2 jaar) van leegstaande winkels, tiny houses en andere bijzondere woonvormen. De huidige woningcrisis vraagt om innovatieve oplossingen.
 • Asielzoekers krijgen pas toegang tot een sociale huurwoning wanneer ze voldoende zijn geïntegreerd, de taal spreken en bijvoorbeeld een baan hebben. Het is niet uit te leggen dat asielzoekers voorrang krijgen op de wachtlijst voor sociale huurwoningen.
 • We gaan scherp afbakenen wat we scharen onder jeugdzorg en verplaatsen de focus van behandelen en onnodig labelen naar normaliseren. Zo kunnen we kinderen helpen die het echt nodig hebben en geven we daar het geld aan uit.

De dingen die beter moeten beter maken en de dingen die goed gaan behouden. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Daar moeten we met z'n allen iedere dag hard voor werken. Daarom is het belangrijk dat er mensen in de politiek zitten die problemen willen oplossen. Voor jou. 

Daar kun je voor kiezen.
Kies op 16 maart voor de Waalwijkse VVD!

Meer informatie

Website: https://waalwijk.vvd.nl/