Vragen over werk

Mogen de vluchtelingen al werken?

De tijdelijke bewoners in de noodopvang Waalwijk mogen nog niet werken tenzij ze beschikken over een tewerkstellingsvergunning. Zo’n vergunning wordt afgegeven als de asielaanvraag minstens 6 maanden in behandeling is.

Meer hierover staat op:

https://www.coa.nl/nl/asielzoekers/wonen-op-een-azc/werk-en-opleiding.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/mogen-asielzoekers-werken