Vragen over vluchtelingen

Welke vluchtelingen komen er naar Waalwijk?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen. Het COA bepaalt ook, op basis van de behoefte, hoe de groep van 400 vluchtelingen is samengesteld. De gemeente Waalwijk kent de samenstelling dus niet. Meer informatie over vluchtelingen en asielprocedures staat op de website van de Rijksoverheid over asielbeleid. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord

Wanneer komen de eerste vluchtelingen naar Waalwijk?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen. De gemeente overlegt met het COA om een aantal praktische zaken te regelen. Waalwijk verwacht dat binnen enkele maanden het terrein geschikt is voor de komst van de eerste vluchtelingen. Het COA beslist wanneer de vluchtelingen naar Waalwijk komen. Als daar duidelijkheid over is, communiceren we dat zo vlug mogelijk met de omwonenden en ondernemers uit de buurt.

Wat voor vluchtelingen zijn het?

De vluchtelingen hebben verschillende nationaliteiten. Ze hebben de meest uiteenlopende beroepen, van timmerman tot medisch specialist, van installateur tot wetenschapper. Het gaan om mensen van diverse nationaliteiten.

Komen alle vluchtelingen tegelijk aan?

De vluchtelingen komen aan in groepen. Hoeveel per keer is niet bekend.

Hoe lang duurt de opvang van vluchtelingen in Waalwijk?

Met het COA is afgesproken dat de opvang van de vluchtelingen voor een jaar is.

Blijven de 400 vluchtelingen daarna in Waalwijk wonen?

Nee. De vluchtelingen krijgen tijdelijk opvang. Alleen vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning mogen als er huisvesting voor ze is, ergens anders gaan wonen. Daarbij mogen ze niet zelf hun woonplaats kiezen. Vluchtelingen worden door heel Nederland gehuisvest. In 2016 moet de gemeente Waalwijk 120 van dergelijke vergunninghouders huisvesten.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/verdeling-vergunninghouders-over-gemeenten

Hoe gaat het verder voor de vluchtelingen na Waalwijk?

Waalwijk is een noodopvanglocatie. Een vluchteling meldt zich in Nederland bij een aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daarna vangt het COA asielzoekers normaal gesproken op in de centrale ontvangstlocatie in Ter Apel (Groningen). Vanwege de drukte daar verblijven vluchtelingen nu op tijdelijke noodopvanglocaties zoals Waalwijk. Daar rusten ze uit en starten hun asielprocedure. Het streven is dat zij zo vlug mogelijk elders worden opgevangen.

Meer uitleg over de asielprocedure staat op de website van het COA. https://www.coa.nl/nl/asielzoekers-en-hun-procedure