Vragen over veiligheid

Hoe zijn de leefbaarheid en veiligheid op en rond de locatie verzorgd?

Het COA is straks verantwoordelijk voor de openbare orde op het terrein. Op de locatie is dan 24 uur per dag een beveiligingsbedrijf aanwezig, bezoekers moeten zich melden bij de receptie.

De tijdelijke bewoners in de noodopvang in Waalwijk moeten zich houden aan de regels die gelden voor iedereen die in Nederland verblijft. Voor de veiligheid buiten het terrein zijn gemeente en politie verantwoordelijk, zoals dat ook nu het geval is.

Bij calamiteiten geldt dat er niets wijzigt door de noodopvang. Bewoners en omwonenden mogen dag en nacht rekenen op hulp van de hulpdiensten. Bij ernstige zaken binnen of buiten de noodopvanglocatie blijven de reguliere hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) dag en nacht bereikbaar.

Waar kunnen inwoners straks overlast of onveilige situaties melden?

Zoals altijd kunnen inwoners van Waalwijk bij overlast of onveilige situaties bellen met de politie op 0900-8844 en bij spoed 112. Meldingen over de noodopvang kunnen straks ook rechtstreeks naar het COA. Hiervoor komt een speciaal telefoonnummer. Zodra dit nummer bekend is, melden wij dat.