Vragen over onderwijs

Krijgen de kinderen van de noodopvang onderwijs?

Kinderen van vluchtelingen hebben volgens internationale afspraken over mensenrechten recht op onderwijs. Hoe dat straks gebeurt, is nog niet bekend. Daarover worden op een later moment afspraken gemaakt. Als daar meer over bekend is, informeren wij u.