Vragen over kosten

Wat kost dit de gemeente Waalwijk?

Het uitgangspunt is dat de vestiging van een opvangvoorziening voor vluchtelingen de gemeente geen geld mag kosten. De noodopvang wordt betaald door het COA en de provincie. Het COA maakt over die opvang met iedere gemeente specifieke afspraken over de kosten.

Krijgen de vluchtelingen in de noodopvang geld?

De vluchtelingen krijgen tijdens de asielprocedure maximaal € 58 per week voor eten, kleding en zakgeld voor andere uitgaven. Vaak is de vergoeding lager. Meer informatie vindt u op deze website. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/hoeveel-geld-krijgen-asielzoekers-in-nederland