Vragen over informatie

Hoe zijn inwoners van Waalwijk geïnformeerd?

We hebben omwonenden en ondernemers zoveel mogelijk via bewonersbrieven op de hoogte gebracht. Daarnaast is er een speciale pagina op de website van de gemeente Waalwijk gemaakt, zijn social media ingezet en is de media geïnformeerd. Ook is er op zaterdag 21 mei een speciale bijeenkomst voor bewoners en bedrijven in de omgeving van de locatie.

Heeft u andere vragen over de opvang van vluchtelingen in Waalwijk?

Vragen aan de gemeent Waalwijk kunt u stellen via 0416 -683665. Ook kunt u emailen naar noodopvang@waalwijk.nl