Vragen over hulp

Waar kan ik mij melden als vrijwilliger?

Wie wil helpen als vrijwilliger bij de noodopvang of een goed initiatief heeft voor de vluchtelingen in de noodopvang kan dit doorgeven via noodopvang@waalwijk.nl. De gemeente Waalwijk stuurt het aanbod dan door naar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Waar kan ik goederen aanbieden voor vluchtelingen?

Tijdens de crisisnoodopvang in 2015 bleek dat veel mensen hulpgoederen en spullen willen aanbieden. Het is nu nog niet bekend waar mensen daar nu mee terecht zouden kunnen. Als daar duidelijkheid over is, melden wij dat zo vlug mogelijk.

Meer informatie vindt u op

https://www.coa.nl/nl/asielopvang/hulp-bieden-aan-asielzoekers

Er zijn toch ook Waalwijkers die dringend hulp nodig hebben?

Nederland heeft op dit moment dringend plekken nodig voor de noodopvang van vluchtelingen en de gemeente Waalwijk levert daar voor de duur van een jaar een bijdrage aan. Die noodopvang staat los van de taak die de gemeente heeft om voor eigen inwoners te zorgen. Voor Waalwijkers met een minimuminkomen of inwoners die zorg of hulp nodig hebben, zijn er allerlei ondersteuningsregelingen. Deze regelingen veranderen niet door de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Heeft u zorg of hulp nodig? Kijk dan op www.waalwijzer.nl voor meer informatie.