Vragen over het besluit

Wat wil de gemeente Waalwijk doen?

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk willen voor een jaar 400 vluchtelingen noodopvang bieden. Dat willen ze binnen een aantal maanden doen op voormalige terrein van voetbalvereniging RWB aan de Professor van ’t Hoffweg in Waalwijk. De gemeenteraad neemt op maandag 23 mei om 19.30 uur tijdens een extra vergadering een besluit over dat voorstel.

Raadsvoorstel

Waarom willen burgemeester en wethouders in Waalwijk vluchtelingen opvangen?

Door de verhoogde instroom van vluchtelingen uit onder andere Syrië, Eritrea, Irak en Afghanistan, heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) extra capaciteit nodig voor de opvang. Er is daarbij een acute behoefte aan noodopvang. Daarom gaf de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, op 31 maart de subregio Hart van Brabant de opdracht om ongeveer 2100 vluchtelingen op te vangen. Binnen de regio is afgesproken dat Waalwijk haar bijdrage levert door een jaar lang noodopvang te bieden aan 400 vluchtelingen. 

Wat is het standpunt van burgemeesters en wethouders over de komst van de vluchtelingen?

Waalwijk is een gastvrije, op integratie gerichte gemeente. Burgemeester en wethouders vinden dat het hun humanitaire plicht is om een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen. Ze werken daarbij collegiaal samen met de andere gemeenten in de regio. Samen leveren ze een bijdrage aan de grote behoefte aan opvangplaatsen in Nederland.

Waarom hebben de inwoners hier geen inspraak in?

De opdracht van de commissaris van de Koning kende een hele strakke deadline. Hij gaf de opdracht op 31 maart en droeg de gemeenten op om in mei een kant en klaar plan in te dienen.  Burgemeester en wethouders hebben daarom een locatie aangewezen. Op 21 mei is er een bijeenkomst speciaal voor direct omwonenden en ondernemers uit de nabije omgeving om dit plan toe te lichten. Burgemeester en wethouders praten de gemeenteraad op 23 mei bij over hun voorstel waarna de gemeenteraad een besluit neemt.

Raadsvoorstel

Wat doen de andere gemeentes in de regio?

Hart van Brabant bestaat in dit geval uit Dongen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Goirle zorgt net als Waalwijk een jaar lang voor noodopvang. Oisterwijk breidt het bestaande AZC uit met 150 opvangplaatsen. Hilvarenbeek en Tilburg krijgen allebei een nieuw asielzoekerscentra met elk 600

opvangplaatsen. Tilburg biedt daarnaast op verschillende plaatsen in de stad 100 minderjarige vluchtelingen onderdak. Dongen zorgt voor tijdelijke extra woonruimte voor 100 vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Loon op Zand evalueert eerst de recente noodopvang op vakantiepark Droomgaard waar van 6 januari tot 1 april 950 vluchtelingen verbleven.

Waalwijk zou toch alleen extra statushouders opvangen?

De gemeenteraad van Waalwijk koos op 19 november 2015 voor de opvang van 200 statushouders, 80 meer dan de verplichting van 120 mensen die er al was. Daarna kwam de opdracht van de commissaris van de Koning. Daarom vangt Waalwijk 400 vluchtelingen op voor een jaar. Vanwege de noodopvang zal Waalwijk 2016-2017 gebruiken om de extra opvang van statushouders voor te bereiden. Woningcorporatie CASADE zorgt in 2016 voor de huisvesting van 120 statushouders.

Wat is het COA?

Het Centrum Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de hele asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt.