Vragen over de locatie

Waar worden de vluchtelingen opgevangen?

Op het voormalige terrein van voetbalvereniging RWB aan de Professor van ’t Hoffweg in Waalwijk.

Waarom koos de gemeente voor dat terrein?

Waalwijk beschikt niet over terreinen of gebouwen die per direct geschikt zijn voor de opvang van vluchtelingen. Daarom zocht het gemeentebestuur een plek die vlug geschikt te maken is. De keuze viel daarbij op het voormalige terrein van voetbalvereniging RWB aan de Professor van ’t Hoffweg in Waalwijk. Daar liggen aansluitingen voor gas, water en licht, er zijn genoeg voorzieningen in de buurt en de gemeente is eigenaar van de grond. De voorbereidingen beginnen op korte termijn. Na het vertrek van de vluchtelingen wil de gemeente op het terrein maximaal 400 arbeidsmigranten huisvesten.

Hoe worden vluchtelingen gehuisvest op het voormalig RWB terrein?

De vluchtelingen worden in eerste instantie opgevangen in paviljoententen. Tegelijkertijd begint de bouw van een semipermanente accommodatie. Als die op tijd klaar is, verhuizen de vluchtelingen daarheen en verdwijnen de tenten. De accommodatie wordt na het vertrek van de vluchtelingen gebruikt bij de huisvesting van arbeidsmigranten.

Zijn er vergunningen nodig voor de noodopvang?

Om vluchtelingen op het terrein te kunnen opvangen, zijn meerdere vergunningen nodig. De vergunningverlening kost tijd.

Mogen de vluchtelingen van het terrein af?

De mensen kunnen zich vrij bewegen in Waalwijk. Zij moeten zich net als iedereen in Nederland houden aan de gedragsregels in de openbare ruimte. Het COA legt hen de Nederlandse normen en waarden, manieren en gebruiken uit.

Hoe lang is de opvanglocatie beschikbaar?

De gemeente heeft met het COA afgesproken dat het voormalige terrein van voetbalvereniging RWB aan de Professor van ’t Hoffweg in Waalwijk voor een jaar beschikbaar is voor de noodopvang. Daarna wil de gemeente het terrein gebruiken om maximaal 400 arbeidsmigranten te huisvesten.

Wat gebeurt er met het voormalig RWB terrein na de noodopvang?

Het terrein komt na de noodopvang beschikbaar voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeente Waalwijk is een gastvrije gemeente met veel werkgelegenheid in de logistieke sector. Daarom is er grote behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten die hier korte tijd werken en wonen.