Voorbereidingsbesluit Eerste Zeine

Het college van Waalwijk maakt conform artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van Waalwijk in zijn besluit van 6 april 2017 heeft verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat is gearceerd op de kaart die behoort bij het voorbereidingsbesluit Eerste Zeine in Waalwijk.

Het genoemde voorbereidingsbesluit treedt in werking op 12 april 2017. Vanaf die datum ligt het voorbereidingsbesluit en bijbehorende kaart gedurende 6 weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6 (bezoekersingang Winterdijk). Tevens is dit besluit te raadplegen op de website van de gemeente Waalwijk (www.waalwijk.nl/ruimtelijkeplannen). Een digitale verbeelding van het besluit en de bijbehorende kaart is te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder IDN: NL.IMRO.0867.vbwweerstezeine-va04.

Tegen dit besluit kan op grond van het bepaalde in artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen beroep worden ingesteld.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. de Vries van het team REW (mdevries@waalwijk.nl / 0416-683870).

Te downloaden: