Visie Duurzaam Waalwijk 2030

In de strategische visie ‘Samen werken aan de toekomst’ Waalwijk 2025 en het coalitieakkoord ‘Samen Duurzaam Vooruit’ is het thema Duurzaamheid de “groene” draad. In de visie ‘Duurzaam Waalwijk 2030’ worden in hoofdlijnen de verschillende opgaven uitgewerkt met een belangrijke focus op de thema’s energie, water en groen en duurzame consumptie en productie.

De visie Duurzaam Waalwijk 2030 kent een korte tijdshorizon. Dit vanwege de snel ontwikkelende inzichten en - vooral aan de energiekant - snel ontwikkelende techniek en toepassingen daarvan.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Help mee aan de toekomst van gemeente Waalwijk!

Kom naar één van de bijeenkomsten ‘Samen Duurzaam Vooruit’ en praat mee!
Geef je mening, deel je ideeën en inspireer elkaar!

Waar gaan we het over hebben?

De concept Visie Duurzaam Waalwijk 2030 is in september in de raad geweest. Hierin staan onze ambities op het gebied van duurzaamheid. Om deze ambities te bereiken, zijn er aandachtspunten en acties benoemd voor de komende vier jaar. Maar welke acties hebben volgens jou nu prioriteit? En wat is er volgens jou nodig om zelf aan de slag te gaan? Dat horen we graag van jou! Het gaat immers om jouw woon- en leefomgeving. De suggesties worden verwerkt in de definitieve visie. De definitieve visie wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden in januari 2020.

Lijkt het je leuk om mee te bepalen wat de gemeente de komende tijd gaat doen? Schrijf je dan nu in!

Bijeenkomsten

Dinsdag 29 oktober: Stadhuis in Waalwijk, inloop vanaf 19.00 uur
Dinsdag 5 november: zalencentrum Zidewinde in Sprang-Capelle, inloop vanaf 19.00 uur

Let op! De bijeenkomst van maandag 28 oktober is geannuleerd.

Aanmelden

VOL = VOL

Verschillende exemplaren van de visie liggen op de leestafel in de publiekshal van het Stadhuis.
U kunt de concept-visie ook downloaden.

Heeft u een idee en/of suggestie, dan kunt u dit voor 15 november 2019 mailen naar duurzaam@waalwijk.nl.