Visie Duurzaam Waalwijk 2030

In de strategische visie ‘Samen werken aan de toekomst’ Waalwijk 2025 en het coalitieakkoord ‘Samen Duurzaam Vooruit’ is het thema Duurzaamheid de “groene” draad. In de visie ‘Duurzaam Waalwijk 2030’ worden in hoofdlijnen de verschillende opgaven uitgewerkt met een belangrijke focus op de thema’s energie, water en groen en duurzame consumptie en productie.

De visie Duurzaam Waalwijk 2030 kent een korte tijdshorizon. Dit vanwege de snel ontwikkelende inzichten en - vooral aan de energiekant - snel ontwikkelende techniek en toepassingen daarvan.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie.