Verzoek om een nieuwe stempas

Met onderstaand formulier vraagt u een nieuwe stempas aan. Als u een nieuwe stempas krijgt dan kunt u niet meer stemmen met uw oude stempas.

U kunt een nieuwe stempas ook online aanvragen.

Wanneer vraagt u een nieuwe stempas aan?
U vraagt een nieuwe stempas aan als u uw oude stempas kwijt bent, uw stempas ernstig beschadigd is of als u uw stempas nooit hebt ontvangen.


Waar en wanneer moet u dit formulier indienen?
Uw schriftelijk verzoek moet uw gemeente of openbaar lichaam uiterlijk vijf dagen voor de dag van stemming hebben ontvangen.
U kunt daarna nog tot 12.00 uur op de dag vóór de stemming bij de balie van uw gemeente mondeling om een stempas vragen.

Bent u onlangs verhuisd?
Bent u verhuisd in de zes weken voor de stemmingsdag, stuur dan het formulier naar uw oude gemeente.

Te downloaden: