Verzoek indienen

Goed om te weten

Voordat u de Ombudscommissie inschakelt moet u in principe de klacht eerst indienen bij de gemeente zelf. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via (0416) 683 456 en vragen naar een klachtencoördinator.

De Ombudscommissie is namelijk pas bevoegd een klacht in onderzoek te nemen als de gemeente zelf eerst in de gelegenheid is geweest de klacht te behandelen. Blijft een reactie op uw klacht uit of bent u niet tevreden over de wijze van behandeling van de klacht  door de gemeente, dan is de Ombudscommissie bevoegd uw klacht te onderzoeken.

Wanneer kunt u een verzoek indienen bij de Ombudscommissie?

Iedereen kan kosteloos bij de Ombudscommissie een verzoek indienen om onderzoek te doen naar een klacht: individuele burgers, (bewoners)organisaties, groeperingen, instellingen en bedrijven.

 Voordat de Ombudscommissie een onderzoek instelt, toetst zij eerst of:

 • Uw verzoek over een gedraging gaat van een bestuurder, een ambtenaar, een afdeling of een dienst van de gemeente Waalwijk
 • U hierover al een klacht hebt ingediend bij de gemeente zelf
 • De klacht door de gemeente niet langer dan één jaar geleden is afgehandeld
 • Uw verzoek niet over de inhoud van wettelijke regels of over (gemeentelijk) beleid gaat

Welke verzoeken kan of mag de commissie niet behandelen?

Onder andere: 

 • Als het gaat om een gedraging waartegen u bezwaar of beroep kan of had kunnen instellen.
 • U klaagt over algemeen gemeentelijk beleid.
 • Uw klacht is nog niet behandeld door de gemeente zelf (uitzonderingen daargelaten waarin dit niet van u verlangd kan worden, ter beoordeling van de commissie).
 • Uw klacht gaat over een geschil waar de rechter een uitspraak over kan doen.
 • De gebeurtenis waarover uw klacht gaat is langer dan een jaar geleden (of de uitspraak op de klacht daarover bij de gemeente is langer dan een jaar geleden gedaan) .
 • Het gaat over een melding openbare ruimte (bijvoorbeeld losliggende stoeptegel).

De klacht betreft onder andere:
De politie, landelijke overheid, energie-, water- en kabelleveranciers, ziektekostenverzekeraars, openbaar vervoer, door de gemeente uitbestede diensten, juridisch advies of hulp. In die gevallen zult u bij de instanties zelf terecht kunnen. Weet u niet waar u dan moet zijn, dan kunt u voor informatie hierover met de commissie contact opnemen.

Bij twijfel of uw klacht behandeld kan worden door de Ombudscommissie kunt u contact opnemen.

Om welke gedragingen kan het gaan?

Een verzoek gaat altijd over de gedraging van een bestuurder, een ambtenaar, een afdeling of dienst. Aan welk soort gedragingen kunt u dan denken:

 • Behandelingsduur: Is de gemeente slagvaardig geweest en heeft zij met voldoende snelheid opgetreden?
 • Rechtszekerheid: Heeft de gemeente voldaan aan de gerechtvaardigde verwachtingen van burgers?
 • Informatieverstrekking: Is de gemeente ingegaan op uw informatieverzoek? Heeft de gemeente u geïnformeerd over handelingen waarbij u een belang hebt?
 • Redelijkheid: Heeft de gemeente de verschillende belangen tegen elkaar afgewogen en is de uitkomst hiervan niet onredelijk?
 • Bejegening: Heeft de gemeente beleefd, fatsoenlijk en hulpvaardig gehandeld? Is zij haar afspraken nagekomen? Heeft zij u serieus genomen?

Hoe dient u een verzoek in?

Komt u er samen met de gemeente niet uit, dan kunt u contact opnemen met de Ombudscommissie en ons verzoeken onderzoek te doen naar uw klacht. U kunt uw verzoek indienen per post of mail.

Voor het in behandeling nemen van uw verzoek stelt de Ombudscommissie verder als voorwaarden:

 • Uw naam, adres of e-mailadres
 • De datum waarop u uw verzoekschrift indient
 • Omschrijving van de klacht en wat u met uw verzoek wil bereiken
 • Uw handtekening

Ook indien u wilt weten of uw verzoek aan het juiste adres is bij de Ombudscommissie of als u meer informatie wilt over de procedure kunt u contact opnemen met de Ombudscommissie.