Vervangen brug A59 Drongelens Kanaal

Achtergrondinformatie

Rijkswaterstaat vervangt de brug over het Drongelens Kanaal en het viaduct over de Hoogeindse Rondweg bij Waalwijk. De nieuwe brug én het nieuwe viaduct worden breder en langer. Hierdoor kan de maximumsnelheid na afronding van de werkzaamheden omhoog naar 100 km/u.

De aanpassingen aan de brug leiden tot:Werkzaamheden brug Drongelens Kanaal

  • vlottere verkeersdoorstroming;
  • verbeterde verkeersveiligheid door verkleining van snelheidsverschillen.

Ecologische verbindingszone

Rijkswaterstaat verlengt bovendien de bestaande weg om een ecologische verbindingszone te realiseren. Deze 25 meter brede zone verbindt het riviergebied van de Maas met het Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. De ecologische verbindingszone is onderdeel van het GOL – Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.

Voortgang en Planning

  • 10 oktober 2016: nieuwe brug en  viaduct opgeleverd;
  • eind 2016: afbreken tijdelijke brug en aanpassing inrichting Hoogeindse Rondweg.

Meekijken?

Er is een uitzichtpunt bij de Hoogeindse Rondweg aan de noordzijde van het viaduct. Daar kunt u meekijken met de werkzaamheden.

Meer informatie vindt u op: