Vervroegd stemmen

Kiezers kunnen ook al op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart bij 4 stembureaus terecht om hun stem uit te brengen. Op deze manier kunnen we het stemmen zo veel mogelijk spreiden en voorkomen we drukte.