Verkiezingsborden

Wilt u campagne voeren en gebruik maken van de verkiezingsborden dan kan dat. De spelregels zijn beperkt en het is aan de partijen zelf om gebruik te maken van de geboden ruimte op de algemene aanplakborden.

Er is ook een mogelijkheid om zogenaamde “sandwich” borden te plaatsen. Hiervoor zijn speciale routes. Als hiervoor belangstelling is kan dat voor 1 februari 2019 gemeld worden via mail aan fobwl@waalwijk.nl. In de eerste week van februari worden deze locaties verdeeld onder de verschillende partijen.

De voorwaarden en spelregels voor de algemene borden zijn:

 • De affiches mogen maximaal A2 formaat hebben.
 • Elke partij mag maximaal 1 poster plakken per locatie.
 • Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het plakken en de nazorg van loslatende posters.
 • De borden worden geplaats in week 6, vanaf zaterdag 9 februari kan er van de borden gebruik gemaakt worden.

De borden staan op de volgende locaties:

Sprang-Capelle

 • Hoek Kerkstraat – Tilburgseweg
 • Kruising Julianastraat – Heistraat
 • Kruising Heistraat – Nieuwevaart
 • Hoek Hoofdstraat – Schoolstraat
 • Landgoed Driessen – Nabij afrit Piet Klerkxplein

Waspik

 • Schoutstraat
 • Haverkamp
 • Carmelietenstraat
 • Hoek Kerkstraat – Ambachtsherenlaan
 • Dorpsplein

Waalwijk-Noord

 • Kasteellaan nabij ziekenhuis
 • In de omgeving van winkelcentrum De Els
 • Groen van Prinstererlaan nabij Winkelcentrum
 • Burg. Teijssenlaan nabij openbare basisschool
 • Hoek Vredesplein/Victoriestraat

Waalwijk-Zuid

 • Prof. Kamerlingh Onnesweg/Prof. Van de Waalsweg
 • Blyde Incomstelaan – hoek Burg. Smeelelaan
 • Hoek Groenewoudlaan/Akkerlaan
 • Drunenseweg ten zuiden van WSC