Verkiezingsborden

Wilt u campagne voeren en gebruik maken van de verkiezingsborden dan kan dat. De spelregels zijn beperkt en het is aan de partijen zelf om gebruik te maken van de geboden ruimte op de algemene aanplakborden.

Er is ook een mogelijkheid om in de periode van 1 t/m 23 mei zogenaamde “sandwich” borden te plaatsen. De precariokosten bedragen € 2,44 per bord. U kunt hiervoor tot uiterlijk 15 april een aanvraag indienen via onderstaand formulier. Na deze datum wordt vastgesteld hoeveel borden u mag plaatsen en op welke locatie.

De voorwaarden en spelregels voor de algemene borden zijn:

 • De affiches mogen maximaal A2 formaat hebben.
 • Elke partij mag maximaal 1 poster plakken per locatie.
 • Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het plakken en de nazorg van loslatende posters.
 • U mag vanaf 1 mei gebruik maken van de aanplakborden.

Online aanvragen verkiezingsborden

De borden staan op de volgende locaties:

Sprang-Capelle

 • Hoek Kerkstraat – Tilburgseweg
 • Kruising Julianastraat – Heistraat
 • Kruising Heistraat – Nieuwevaart
 • Hoek Hoofdstraat – Schoolstraat
 • Landgoed Driessen – Nabij afrit Piet Klerkxplein

Waspik

 • Schoutstraat
 • Haverkamp
 • Carmelietenstraat
 • Hoek Kerkstraat – Ambachtsherenlaan
 • Dorpsplein

Waalwijk-Noord

 • Kasteellaan nabij ziekenhuis
 • In de omgeving van winkelcentrum De Els
 • Groen van Prinstererlaan nabij Winkelcentrum
 • Burg. Teijssenlaan nabij openbare basisschool
 • Hoek Vredesplein/Victoriestraat

Waalwijk-Zuid

 • Prof. Kamerlingh Onnesweg/Prof. Van de Waalsweg
 • Blyde Incomstelaan – hoek Burg. Smeelelaan
 • Hoek Groenewoudlaan/Akkerlaan
 • Drunenseweg ten zuiden van WSC