Stempas

Uiterlijk 6 maart 2019 hebt u uw stempas in bezit. Hebt u geen stempas ontvangen of bent u de stempas kwijt dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.