Stemmen bij volmacht

Kunt u niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een ander voor u laten stemmen.

Woont u in dezelfde gemeente als degene die u voor u wilt laten stemmen, dan hoeft u dit formulier niet te gebruiken. U kunt dan de ander voor u laten stemmen door dat op de achterzijde van uw stempas in te vullen. U ontvangt uw stempas ongeveer twee weken voor de dag van stemming.

Is dat te laat, bijvoorbeeld omdat u in het buitenland bent, dan kunt u dit formulier gebruiken. U kunt dit formulier ook gebruiken als u geen geldig (maximaal vijf jaar verlopen) identiteitsdocument heeft. Als u een ander aanwijst om voor u te stemmen met behulp van de achterkant van uw stempas, moet u namelijk een kopie van een geldig identiteitsbewijs meegeven. Vult u dit formulier in, dan hoeft de ander geen kopie van uw identiteitsbewijs te tonen als hij voor u stemt.

Wanneer?
Uw verzoek moet uiterlijk vrijdag 12 maart om 17.00 uur zijn ontvangen door uw gemeente of openbaar lichaam.

Wie kan voor u stemmen?
Bij de Tweede Kamerverkiezing kan elke andere kiezer in heel Nederland voor u stemmen.

Hoe stemt de ander voor u?
Degene die voor u stemt ontvangt een bewijs dat hij voor u mag stemmen. Deze persoon moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor drie andere kiezers stemmen. Let op! Het initiatief om iemand voor u te laten stemmen moet van u zelf uit gaan. Een ander mag u niet vragen of hij voor u mag stemmen, dat is verboden. Ook is het verboden te betalen voor uw stem, of u op een andere manier te verplichten om uw stem door een ander te laten uitbrengen. U bent dan ook zelf strafbaar. Heeft u eenmaal iemand aangewezen om voor u te stemmen, dan kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen.