Openbare kennisgeving van het stemmen bij volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, kunt u iemand anders een volmacht verlenen.

Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Waalwijk woont en ook een stempas heeft ontvangen voor dezelfde verkiezing. De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen. De kiezer die gaat stemmen moet zelf een geldig id-bewijs overleggen maar ook van de volmachtgever. Het identiteitsdocument mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Waalwijk woont. Hiervoor kunt u een formulier downloaden van onze website of afhalen/aanvragen. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

U kunt het formulier hieronder downloaden of u kunt het formulier via onderstaande button aanvragen. Wij sturen u dan het formulier toe via de post.

Schriftelijke volmacht aanvragen

Te downloaden: