Verkiezingen

Verkiezingen van de Nederlandse leden van het Europees Parlement

Op donderdag 23 mei 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de Verkiezingen van de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

In andere lidstaten kan de stemming op een andere dag zijn. Daarom wordt de uitslag pas bekendgemaakt op zondag 26 mei.

Informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Team Publiekszaken/verkiezingen op werkdagen bereikbaar via 0416 – 683 456 of via emailadres info@waalwijk.nl informatie over de verkiezingen vindt u op www.elkestemtelt.nl.