Verkiezingen

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

Ook kan dan gestemd worden voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

Informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Team Publiekszaken/verkiezingen op werkdagen bereikbaar via 0416 – 683 456 of via emailadres info@waalwijk.nl informatie over de verkiezingen vindt u op www.elkestemtelt.nl.