Verkiezingen

Verkiezing Provinciale Staten en Waterschap

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Brabant en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Brabantse Delta of Waterschap Aa en Maas.

Voor de waterschapsverkiezing Brabantse Delta kunt u in elk willekeurig stembureau in Waalwijk terecht. Voor waterschap Aa en Maas kan alleen gestemd worden in Balade, Balade 7 te Waalwijk.

Informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Team Publiekszaken/verkiezingen op werkdagen bereikbaar via 0416 – 683 456 of via emailadres info@waalwijk.nl informatie over de verkiezingen vindt u op www.elkestemtelt.nl.