Verkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ook kan dan gestemd worden voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

Informatie
Hieronder vindt u meer informatie? Heeft u vragen? Neem dan contact op met Team Publiekszaken/verkiezingen op werkdagen bereikbaar via 0416 – 683 456 of via emailadres info@waalwijk.nl Algemene informatie over de verkiezingen vindt u op www.elkestemtelt.nl.

Verkiezingskrant

Verkiezingskrant

In deze krant leest u de plannen en ideeen van de politieke partijen die meedoen aan de Verkiezingen.

StemWijzer

StemWijzer

Wilt u weten waar de partijen voor staan? Vul de StemWijzer in!

Overzicht stembureaus

Overzicht stembureaus

Kijk op welke locaties u kunt stemmen.

Stemmen met kiezerspas (referendum)

Stemmen met kiezerspas (referendum)

Als u voor het referendum in een andere gemeente wilt stemmen, kunt u een kiezerspas aanvragen.

Verkiezingsfestival

Verkiezingsfestival

Op zaterdagmiddag 17 maart van 13.00 tot 16.00 uur op het Raadhuisplein.

Politieke partijen

Politieke partijen

Informatie over de politieke partijen.

Referendum Wiv 2017

Referendum Wiv 2017

Meer informatie over het Raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Iemand machtigen om voor u te stemmen?

Iemand machtigen om voor u te stemmen?

U kunt een andere kiesgerechtigde machtigen om voor u te stemmen.

Verkiezingsagenda

Verkiezingsagenda

Welke verkiezingsactiviteiten zijn er de komende tijd?

STEM! Over de toekomst van Waalwijk

STEM! Over de toekomst van Waalwijk

Stemoproep burgemeester Kleijngeld.

Kandidatenlijsten

Kandidatenlijsten

Op welke kandidaten kunt u allemaal stemmen?

Verzoek om een nieuwe stempas

Verzoek om een nieuwe stempas

Bent u u uw stempas kwijt, is hij ernstig beschadigd of heeft u geen stempas ontvangen? Dan kunt u een nieuwe aanvragen.

Mis het niet: het verkiezingsdebat!

Mis het niet: het verkiezingsdebat!

Op donderdag 15 maart om 20.00 uur bij Jongerencentrum de Tavenu.