Erfafscheiding

Wanneer kan een erfafscheiding zonder toestemming van de gemeente worden gebouwd?

U kunt zonder toestemming van de gemeente een erfafscheiding plaatsen als:

  • De erfafscheiding niet hoger is dan 1 meter.

Is de erfafscheiding wel hoger dan 1 meter? Dan geldt;

  • De erfafscheiding is niet hoger dan 2 meter, en;
  • Staat op een perceel of erf waarop al een gebouw staat waarmee de perceel afscheiding in functionele relatie staat;
  • De erfafscheiding / perceel afscheiding staat achter de voorgevelrooilijn, en
  • De erfafscheiding / perceel afscheiding staat op meer dan 1 meter uit het openbare gebied.

Let op, bij monumenten kan een erfafscheiding wel degelijk vergunningplichtig zijn. Dit is afhankelijk van het type monument en of het bouwwerk van invloed is op de monumentale status van deze.

Voldoet u niet aan 1 van bovengenoemde eisen, bent u vergunningplichtig en wordt er ook getoetst aan het bestemmingsplan.