Dakkapel

Wanneer kunt u zonder toestemming van de gemeente een dakkapel plaatsen?

U kunt zonder toestemming van de gemeente een dakkapel plaatsen als:

  • De dakkapel in het achterdakvlak ligt (dus niet aan de voorzijde van de woning wordt gebouwd)
  • En een platdak heeft
  • Niet hoger is dan 1,75 meter, gemeten vanaf de voet
  • De onderzijde (voet) van de dakkapel ligt tussen 0.5 en 1 meter boven de dakvoet (vaak de goot)
  • De bovenzijde ligt op meer dan 0.5 m vanaf de daknok
  • De zijkanten liggen op meer dan 0.5 m van de zijkanten van het dakvlak.
  • De dakkapel niet op een woonwagen wordt geplaatst
  • De dakkapel niet op een tijdelijk bouwwerk wordt geplaatst.
  • De dakkapel niet op een recreatiewoning wordt geplaatst.

Voldoet u niet aan 1 van bovengenoemde eisen, dan wordt er getoetst aan het bestemmingsplan. Bij dakkapellen geldt dan ook automatisch dat u vergunningplichtig bent.