Vergunningvrij bouwen

In sommige gevallen heeft u geen omgevingsvergunning nodig voor uw (ver)bouw(ing). U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De wet gaat ervan uit dat bouwwerken die vanaf de weg of openbaar groen zichtbaar zijn grotere invloed hebben op de directe omgeving dan bouwwerken aan de achterkant van een woning. Daarom mag u aan de voor- of zijkant van een woning vaak maar heel beperkt bouwen. Voor het plaatsen van een aan- of uitbouw, bijgebouw, overkapping of dakkapel bij een recreatiewoning, woonwagen of tijdelijk gebouw is een vergunning nodig. Dat geldt ook voor bouwen in, op of bij een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument en bij beschermde stads- of dorpsgezichten.

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwactiviteiten? Doe dan de Vergunningcheck op de website van het Omgevingsloket Online.

Komt uw bouwactiviteit niet voor in de vergunningcheck? Of wijkt u van de voorwaarden af? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Meer informatie over de omgevingsvergunning kunt u hier vinden. Als u niet zeker weet of uw plannen binnen het bestemmingsplan vallen, kunt u de conceptaanvraag doen. U verzoekt dan het college om in principe medewerking te verlenen aan uw plannen.

Wij hebben de meest voorkomende bouwwerken voor u op een rij gezet.

 • Aanbouw of bijgebouw

  Wanneer kunt u zonder toestemming van de gemeente een aanbouw of bijgebouw plaatsen?

 • Dakkapel

  Wanneer kunt u zonder toestemming van de gemeente een dakkapel plaatsen?

 • Erfafscheiding

  Wanneer kan een erfafscheiding zonder toestemming van de gemeente worden gebouwd?

 • Gevelwijziging

  Wanneer kunt u zonder toestemming van de gemeente een gevel wijzigen of een kozijn vervangen?