Vergunningen

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Bouwen en verbouwen, kappen en slopen, bestemmingsplannen en welstand.

Drank en Horeca

Drank en Horeca

Drank en Horeca, terrassen en exploitatievergunning.

Evenement

Evenement

Rommelmarkt organiseren, braderie, buurtfeest en festiviteiten.