Vergroening Sint Jansplein

Het klimaat verandert. De komende jaren neemt de kans op hitte, droogte en wateroverlast alleen maar toe. We willen Waalwijk weerbaar maken tegen deze gevolgen. Een manier is het vergroenen van versteende locaties. Samen met een paar inwoners hebben we daarom voor het Sint Jansplein een nieuw ‘groen’ ontwerp gemaakt. 

De aanleiding

Het aanbrengen van meer groen is onderdeel van onze duurzaamheidsopgave. In 2019 is samen met inwoners en ondernemers de Groene Agenda vastgesteld. Dit is een uitvoeringsprogramma op het gebied van groen. Hiervoor is geld gereserveerd. Het Sint Jansplein is een voorbeeld van een versteend plein en leent zich hier prima voor. Voordat de Groene Agenda werd vastgesteld, hadden bewoners al een verzoek gedaan voor aanpassingen. Een prima moment dus om samen een voorstel voor te bereiden. 

Het ontwerp

Het ‘groen’ ontwerp vindt u in de bijlage. Er is ook rekening gehouden met een laad- en losplaats en een elektrische laadpaal. Binnenkort komen betrokken inwoners bij direct omwonenden langs. Zij lichten het ontwerp toe en deze inwoners kunnen vragen stellen. Deze inwoners kunnen ook aangeven of zij tevreden zijn met dit ontwerp. 

De planning

Als er voldoende inwoners tevreden zijn met het ontwerp, start de aannemer op 21 februari met de werkzaamheden. Rond 18 maart verwacht hij klaar te zijn.

Meer informatie

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met projectleider Arend Krijger, tel.: 0416-683456 of e-mail: akrijger@waalwijk.nl.