Verbreden fietspad De Gaard

De gemeente Waalwijk heeft plannen om het laatste gedeelte van de snelfietsroute F261 tussen Tilburg en Waalwijk compleet te maken. 

Wat gaan we doen 
• Het huidige fietspad vanaf sportpark De Gaard tot het Halve Zolenpad wordt verbreed. 
• Het aanbrengen van snelfietsroute-markering vanaf Tilburgseweg tot het Halve Zolenpad.

Ontwerp
In de bijlage vindt u het definitieve ontwerp. Gedurende de termijn 19 februari 2020 tot en met 4 maart 2020 ligt het ontwerp ook ter inzage bij de receptie op het stadhuis.

Inspraakreactie
Voordat het ontwerp door het college wordt vastgesteld, is er gelegenheid om binnen deze termijn een inspraakreactie te geven. Schriftelijke inspraakreacties kunt u richten aan het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk, of via info@waalwijk.nl onder vermelding van “inspraakreactie Verbreding fietspad De Gaard”. Omdat het hier om de uitvoering van werk gaat, staat tegen de besluitvorming over de herinrichting geen bezwaar of beroep open.

Planning
Omdat het fietspad veelvuldig gebruikt wordt door schoolgaande jeugd, willen we de werkzaamheden uitvoeren tijdens de schoolvakantie (juli 2020).

Omleiding
Het fietspad wordt tijdens de uitvoering tijdelijk afgesloten. Fietsers worden omgeleid.

Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Jos van Westerloo, via jvanwesterloo@waalwijk.nl of via telefoonnummer (0416) 683 456.

Te downloaden: