Veelgestelde vragen over de toeslagenaffaire

Onderstaand vind je de antwoorden op veel gestelde vragen over de Toeslagenaffaire. Deze lijst vullen we regelmatig aan.

1. Klopt het dat ik openstaande rekeningen van de gemeente niet hoef te betalen? 

Het klopt dat je rekeningen die je nog niet betaald hebt tijdelijk niet hoeft te betalen. Als je je aanmeldt als slachtoffer van de Toeslagenaffaire bij de Belastingdienst pauzeren wij de betalingen van openstaande rekeningen. De betaalpauze geldt voor rekeningen die zijn ontstaan voordat je je als slachtoffer bij de Belastingdienst hebt gemeld.

2. Wanneer hoef ik de rekeningen van de gemeente niet te betalen? 

Het stop zetten is tijdelijk. We onderzoeken of je de rekeningen later nog wel of helemaal niet hoeft te betalen. Het antwoord hierop hangt af van het onderzoek van de Belastingdienst. De Belastingdienst kijkt of je recht hebt op de vergoeding van € 30.000 (dit heet de lichte toets) en kijkt of er meer financiële hulp nodig is (dit heet de integrale toets). Lees hier meer over de vergoeding en de toetsingsmethode van de Belastingdienst.

3. Wat gebeurt er met mijn schuld als nog niet duidelijk is dat ik slachtoffer ben?

Je hoeft tijdelijk niet te betalen. De pauzeknop voor het betalen van de schulden gaat in als je je aanmeldt als slachtoffer van de Toeslagenaffaire.

4. Hoe lang hoef ik de rekeningen van de gemeente niet te betalen? 

Dit hangt af van het onderzoek van de Belastingdienst en de uitkomsten van de toets(en). Er zijn drie regels:

  • Als uit het onderzoek van de Belastingdienst blijkt dat je slachtoffer bent van de Toeslagenaffaire, dan ontvang je € 30.000 van de Belastingdienst. Na deze betaling pauzeren wij je schuld bij de gemeente Waalwijk nog 1 jaar. Je schuld kan misschien worden kwijtgescholden. Dit beslissen wij na de betaling van de Belastingdienst. Wij sturen je hier een brief over.
  • Als de Belastingdienst nog niet kan aangeven of je slachtoffer bent van de Toeslagenaffaire, dan hoef je je schuld nog niet te betalen totdat de Belastingdienst duidelijkheid geeft. 
  • Wanneer de Belastingdienst beslist dat je geen slachtoffer bent van de Toeslagenaffaire, gaan wij je schuld terug vorderen. Het stopzetten houdt dan op. 

5. Moet ik straks toch de rekeningen weer betalen? 

Als je slachtoffer bent van de Toeslagenaffaire, worden openstaande rekeningen bij de gemeente Waalwijk die zijn ontstaan vóór 1 januari 2021 kwijtgescholden.  Hierop geldt één uitzondering. Rekeningen die zijn ontstaan door ernstig misbruik schelden wij niet kwijt.

Voor rekeningen die zijn ontstaan na 1 januari 2021 wordt geen kwijtschelding verleend. Deze rekeningen moet je dus nog wel betalen. Wij sturen je hier een brief over.

6. Moet ik nieuwe rekeningen wel betalen?

De betaalpauze geldt voor rekeningen die zijn ontstaan voordat je je als slachtoffer bij de Belastingdienst heeft gemeld. Nieuwe rekeningen moet je dus gewoon betalen.

7. Hoef ik mijn rekeningen niet te betalen (kwijtschelding)?

Dit hangt af van het onderzoek van de Belastingdienst en of zij je wel of niet aanmerken als slachtoffer van de Toeslagenaffaire.

Als je slachtoffer bent, worden openstaande rekeningen bij de gemeente Waalwijk die zijn ontstaan vóór 1 januari 2021 kwijtgescholden. Je hoeft deze dan niet te betalen. Hierop geldt één uitzondering. Rekeningen die zijn ontstaan door ernstig misbruik schelden wij niet kwijt.

Wanneer de Belastingdienst beslist dat je geen slachtoffer bent, gaan wij je rekeningen weer terugvorderen.

8. Hoe weet ik of ik mijn schuld aan de gemeente niet hoef te betalen?

De gemeente stuurt je een brief. De gemeente hoort van de Belastingdienst wie zijn schulden niet hoeven te betalen.

9. Wanneer kunnen wij je hier meer over zeggen? 

Helaas kunnen we dat nu niet zeggen. Wij zijn afhankelijk van het onderzoek en de informatie van de Belastingdienst.

10. Hoe komt de gemeente aan mijn gegevens?

Je hebt je bij de Belastingdienst gemeld als slachtoffer van de Toeslagenaffaire. De Belastingdienst heeft je gegevens aan ons doorgegeven.