Zonne-energie

Bekijk de vragen over zonne-energie.

Waarom leggen we in gemeente Waalwijk niet alleen zonnepanelen?

Met alleen het plaatsen van zonnepanelen kunnen we slechts met gebruikmaking van heel veel ruimte voldoen aan de opgave die we hebben: namelijk dat we de helft van onze energie duurzaam opwekken. Daarbij is windenergie op dit moment de schoonste en goedkoopste optie voor duurzame energie. En één windmolen levert net zoveel stroom als 12 voetbalvelden met zonnepanelen.

Klopt het dat de netten niet gemaakt zijn om iedereen zonnepanelen te laten hebben?

Dat klopt, daar hebben we zwaardere netten voor nodig. Enexis zal in fases haar netwerk verzwaren.

Waarom worden alle daken (ook van bedrijfspanden) niet eerst optimaal benut?

Dat is wel het streven maar de gemeente kan dat niet afdwingen en niet alle daken zijn daarvoor geschikt.

Waarom worden bedrijven niet verplicht om zonnepanelen op daken te leggen?

Dat is niet geregeld vanuit de overheid. De gemeente heeft in haar huidige verkoopvoorwaarden van industriegrond wel opgenomen dat bedrijven hun dak geschikt moeten maken voor zonnepanelen. Ook moeten ze hun dak gebruiken voor plaatsing van zonnepanelen.

Worden oost-west opstellingen van zonnepanelen ook meegenomen?

In de kadernota worden geen voorwaarden gesteld aan de opstellingsrichting van zonnepanelen. Per project wordt bekeken welke opstelling het beste is.

Wat als er geen zon en wind is?

Dan moeten we aanvullen met iets anders, zoals bijvoorbeeld aardgas. Of we moeten (thuis)opslag voor elektriciteit hebben.

Kan een zonnepark gecombineerd worden met een geluidswal in Waalwijk?

In principe kan een zonnepark gecombineerd worden met een geluidswal als de geluidswal goed georiënteerd ligt op de zon.

Waarom zijn in de kadernota geen effecten meegenomen als gevolg van het leggen van zonnepanelen op woningen?

Het leggen van zonnepanelen op woningen draagt bij aan de besparingen in het elektriciteitsverbruik. Samen met energiezuiniger apparatuur leidt dit in 2030 naar verwachting gemiddeld tot 15% besparing in het elektriciteitsverbruik. In de definitieve kadernota is dit beschreven in paragraaf 2.4.

Hoe zit het met de effecten van het leggen van zonnepanelen op bedrijven?

In de definitieve kadernota heeft zon op bedrijfsdaken een belangrijke plek gekregen. We gaan ervan uit dat minimaal 25 hectare bedrijfsdak groter dan 1000m2 wordt benut om zonnepanelen te plaatsen. Onze ambitie is om dit te laten groeien tot 50 hectare of meer. In de definitieve kadernota is dit beschreven in paragraaf 3.3.

Wat doet de gemeente aan het verplicht stellen van zonnepanelen op daken?

Bij bedrijfskavels die door de gemeente worden verkocht, verplichten we de koper het dak geschikt te maken en te (laten) beleggen met zonnepanelen. Bij bestaande kavels en verkopen door derden hebben we (nog) geen wettelijk instrument. Wel proberen we ondernemers via bijvoorbeeld de activiteiten rondom de Green Deal enthousiast te maken voor energiebesparing en opwek op eigen dak.

Worden grote bedrijven -met veel dak oppervlakte- actief benaderd om installaties van zonnepanelen te leggen?

Ja, bedrijven met grote daken worden actief benaderd vanuit de Stichting Waalwijk CO2 vrij, waarin de gemeente participeert. Daarnaast zijn er meerdere partijen actief om ondernemers te faciliteren in het realiseren van zonnepanelen op de bedrijfsdaken, zie bijvoorbeeld www.solarvalley.nl 

Waarom komen er geen zonnepanelen in de berm langs bijvoorbeeld de A59?

Goed idee, maar dit is niet voldoende om aan de opgave te voldoen. Rijkswaterstaat heeft wel beleid hieromtrent en wij zullen hen betrekken in de opgave voor de komende jaren en uitdagen hier een bijdrage aan te leveren.

Waarom worden zonnepanelen op daken niet bevorderd en de opbrengsten afgetrokken van het totaal?

Het leggen van zonnepanelen op woningen draagt bij aan de besparingen in het elektriciteitsverbruik. Samen met energiezuiniger apparatuur leidt dit in 2030 naar verwachting gemiddeld tot 15% besparing in het elektriciteitsverbruik. In de definitieve kadernota is dit beschreven in paragraaf 2.4. Daarnaast heeft zon op bedrijfsdaken een belangrijke plek gekregen. We gaan ervan uit dat minimaal 25 hectare bedrijfsdak groter dan 1000m2 wordt benut om zonnepanelen te plaatsen. Onze ambitie is om dit te laten groeien tot 50 hectare of meer. In de definitieve kadernota is dit beschreven in paragraaf 3.3.