Kosten

Bekijk de vragen over kosten.

Ik ben voor duurzame energie. Maar wie betaalt het nou?

Als je zelf zonnepanelen op je eigen dak legt zal je dat zelf moeten betalen. De overheid heeft op dit moment wel een BTW- teruggave regeling.

Als het gaat om grootschalige energie betaalt iedereen nu energiebelasting (ODE-belasting) via de energierekening. Hiervan wordt het gasnetwerk onderhouden, wordt de stroomvoorziening op peil gehouden en worden bijvoorbeeld subsidies betaald. Energieprojecten die aanspraak maken op subsidie, gebruiken deze subsidie om een stabiele bedrijfsvoering op te zetten. Dat zijn vaak grote investeerders of projectontwikkelaars, soms uit het buitenland. Als er energieprojecten ontstaan met lokale initiatiefnemers profiteren zij in dezelfde mate van het reeds betaalde belastinggeld. In dat geval stroomt dit geld terug naar de gemeenschap.

Hoe gaat de gemeente om met planschade? Planschade is als een huis of een stuk grond minder waard wordt door bijvoorbeeld het plaatsen van windmolens.

Planschade  is een onderdeel van de vergunningsprocedure. De gemeente ziet toe op naleving van de gemaakte afspraken. Bij eventuele planschade wordt dit gemeld bij de vergunningverlener (gemeente). De gemeente zet dit dan door naar de ontwikkelaar.

Wat vindt de gemeente van het verplicht stellen van een lokale coöperatie bij nieuwe projecten?

Het verplicht stellen vinden wij geen goed idee. Het doel is om 50% lokaal (risicodragend) eigenaarschap te verkrijgen. Een coöperatie kan een middel zijn. Er zijn ook andere manieren denkbaar om 50% lokaal eigenaarschap te verkrijgen.

Is voor het gestelde budget wellicht een hoger rendement mogelijk (kWh/€ extra subsidie) op besparende maatregelen?

Opwek van duurzame energie kan op verschillende manieren plaatsvinden. De opwek met windmolens is op dit moment de meest efficiënte manier.