Andere vormen van duurzame energie

Bekijk de vragen over andere vormen van duurzame energie.

Hoe snel gaat ontwikkeling van waterstofproductie op zee?

Daar wordt nog mee geëxperimenteerd. Het is nu niet te zeggen hoe snel deze ontwikkeling gaat.

Wat is groen gas?

Groen gas is biogas dat zo is bewerkt dat het als aardgas kan worden gebruikt. Hierdoor kan groen gas gewoon ingezet worden voor alle apparaten die aardgas verbruiken. Voor een huishouden betekent dit dat je gewoon kunt blijven koken op groen gas. Het is de duurzame variant van aardgas.

Wat doet de gemeente met het thema waterstof?

Waterstof is veelbesproken. Waterstof is een middel om energie op te slaan en te transporteren. We onderzoeken het gebruik van waterstof in een aantal projecten zoals bij bedrijfsprocessen en transport. We hebben -vooralsnog- niet het voornemen om waterstof binnen de gemeente op te wekken. Dit omdat het een extra beslag legt op de beschikbare ruimte in het zoekgebied. Wel volgen we de mogelijkheden om elders geproduceerde waterstof slim naar Waalwijk te transporteren.

Wat gebeurt er straks met het ‘gasloos’ maken van bestaande gebouwen?

Elke gemeente moet voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Met deze Transitievisie maken gemeenten het tijdspad inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld. Voor de wijken of buurten die voor 2030 gepland staan, maakt de gemeente ook al de mogelijke warmte-alternatieven bekend.