Veel gestelde vragen over kwijtschelding

Wat is kwijtschelding?
Vraagt u kwijtschelding aan? Dan hoeft u geen of minder belasting te betalen, omdat u de belastingaanslag niet kan betalen . Of u kwijtschelding krijgt hangt af van uw persoonlijke situatie. Meer informatie over kwijtschelding.
 
Ik heb mijn gemeentelijke belastingen al betaald. Kan ik toch nog kwijtschelding aanvragen?
Dat kan, als de laatste betaling niet langer dan 3 maanden geleden op de aanslag is gedaan.
Als u een verzoek om kwijtschelding na die tijd indient kan het niet meer voor die betaalde aanslag in behandeling worden genomen.

Ik heb kwijtschelding en er komt nog een vermindering op mijn belastingaanslag wat dan?
Als u in de loop van het jaar een vermindering krijgt van de gemeente op uw belastingaanslag, waarvoor kwijtschelding is verleend, wordt dit bedrag verminderd op uw belastingaanslag. Dit betekent dat u geen recht heeft op een teruggaaf.

Ik heb een betalingsregeling met de gemeente Waalwijk afgesproken. Betekent dit dat ik nu geen kwijtschelding meer kan aanvragen?
Nee. U kunt nog steeds kwijtschelding aanvragen voor de aanslag waar de regeling voor is getroffen.

Tot voor kort werd mijn aanslag gemeentelijke belastingen automatisch kwijtgescholden. Dit keer niet. Kan ik toch nog een verzoek om kwijtschelding indienen?
Ja, dat kan. Het niet automatisch toekennen van kwijtschelding betekent niet direct dat u geen recht heeft op kwijtschelding. Het betekent dat niet alle benodigde gegevens via het Inlichtingenbureau konden worden verkregen. U krijgt van de gemeente een brief waarin wij een aantal gegevens bij u opvragen. Wanneer deze gegevens door ons zijn ontvangen, wordt uw verzoek op kwijtschelding beoordeeld door de medewerkers van Flanderijn, bureau kwijtscheldingen, die voor de gemeente Waalwijk de kwijtscheldingsverzoeken in behandeling nemen. Levert u de gevraagde gegevens niet aan, dan wordt u kwijtscheldingsverzoek buiten behandeling gesteld. Heeft u geen brief gekregen dan kunt u zelf een kwijtscheldingsformulier invullen en indienen bij de gemeente Waalwijk.

Moet ik elk jaar weer vragen of ik moet betalen?
We controleren automatisch voor het nieuwe jaar of u de aanslag wel of niet hoeft te betalen. Dit noemen we automatische kwijtschelding. Als u niet hoeft te betalen dan krijgt u daarover bericht. Heeft u het jaar ervoor kwijtschelding gekregen? Dan is het niet zeker dat u elk jaar kwijtschelding krijgt. Uw situatie en de Wet kunnen veranderen. We kijken daarom elk jaar opnieuw of u moet betalen of niet.

Hoe rekenen jullie uit of ik de belastingen kan betalen?
We kijken naar uw vermogen, inkomen en uitgaven. Uw vermogen is uw bezit: uw geld op de bank, de waarde van uw auto, overwaarde van uw eigen woning, woonwagen, aandelen en ander bezit.

Ik heb een automatische incasso afgegeven. Kan ik nu nog wel kwijtschelding aanvragen?
Ja, dit kan nog steeds. Teveel betaalde bedragen (als u kwijtschelding krijgt) worden dan automatisch teruggestort op uw bankrekening.

Moet ik de aanslag wel betalen als ik kwijtschelding heb aangevraagd?
Nee, u hoeft de aanslag niet te betalen totdat u per post een uitspraak van ons heeft gekregen.

Ik heb geen ontvangstbevestiging van mijn kwijtscheldingsverzoek ontvangen.
Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Heeft u deze niet gekregen bel ons dan: telefoonnummer 0416-683457/3461.

Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb over mijn kwijtscheldingsverzoek?
Het externe kantoor Flanderijn B.V., bureau kwijtscheldingen, behandelt de verzoeken om kwijtschelding voor de gemeente Waalwijk. U kunt contact met het kantoor opnemen tijdens werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 – 2093230 of via het emailadres: kwijtschelding@waalwijk.nl