Veel gestelde vragen over het hondenbeleid en regels

Waarom moet ik de hondenpoep opruimen?

Hondenpoep zorgt, net als zwerfafval, voor een vies straatbeeld en is ergernis nummer 1 in Nederland. Ook in de gemeente Waalwijk is hondenpoep een grote bron van ergernis. Bovendien is hondenpoep behalve vies en onhygiënisch, in bepaalde gevallen ook een risico voor de gezondheid. Spelende kinderen zitten regelmatig met hun handen aan hun mond. Wanneer zij in aanraking komen met hondenpoep kunnen zij besmet worden met de hondenspoelworm.

Naar boven

Als ik overal de hondenpoep moet opruimen waar betaal ik dan nog hondenbelasting voor?

Iedere hondenbezitter in de gemeente Waalwijk betaalt hondenbelasting. De gemeente zorgt voor voorzieningen zoals hondentoiletten en -losloopvelden, prullenbakken en de hondenpoepzuiger voor de hondentoiletten.

Naar boven

Waarom ruimt de gemeente de poep niet op?

De gemeente vindt dat hondenbezitters zelf verantwoordelijk zijn voor het opruimen van de uitwerpselen van hun hond. Om hondenbezitters bij deze klus te helpen, staan er in de gemeente diverse prullenbakken.

Naar boven

 Waar gooi ik de uitwerpselen weg?

U kunt de uitwerpselen weggooien - in een geschikt middel dat is bestemd voor het verwijderen van uitwerpselen-  in een gemeentelijke prullenbak of in uw eigen grijze container. Gooi de uitwerpselen niet in de bosjes, in de straatput of in het water.

Naar boven

 Wat kan ik doen als er plekken in de wijk zijn waar hondenpoep vaak niet wordt opgeruimd?

Als u ziet dat hondenbezitters de poep niet opruimen, dan kunt u hen daar vriendelijk en beleefd op aanspreken. U kunt bijvoorbeeld zeggen dat u het vies vindt en niet in de poep wilt trappen. Of dat uw kind er loopt of voetbalt en u het vervelend vindt als hij of zij met poep aan de schoenen thuis komt. Heeft u toch nog veel overlast van hondenpoep en wilt u dat de BOA's (Buitengewoon opsporingsambtenaar) extra komen controleren. Geef het door via een melding.

Naar boven

 Kan er meer worden gehandhaafd door de gemeente?

Gemeentelijke handhavers  (BOA's) controleren regelmatig, maar de overtreding vindt in een zeer kort tijdsbestek plaats. Achteraf kan niet meer worden opgetreden door het uitschrijven van een boete. De gemeentelijke handhaver moet de overtreding feitelijk constateren.

Naar boven

 Waarom geldt er een aanlijnplicht voor de hond?

Sommige kinderen en volwassenen zijn bang voor honden en vinden het niet prettig als honden dicht bij hen in de buurt komen en soms ook tegen hen opspringen. Loslopende honden kunnen ook het verkeer in gevaar brengen of schade aanbrengen aan eigendommen van anderen of aan het milieu. Door de hond aan te lijnen heeft de hondenbezitter de controle over zijn/haar hond en wordt overlast voor anderen voorkomen.

Naar boven

Bij mij in de buurt staan (te) weinig prullenbakken. Kunnen er prullenbakken worden bijgeplaatst?

Zijn er bij u in de buurt te weinig prullenbakken? Laat het ons dan weten. Wij bekijken graag samen met u de mogelijkheden. 

Naar boven

Wat gebeurt er als ik een boete krijg?

De boete is een strafbeschikking die valt onder het strafrecht . De opsporingsambtenaar (boa) schrijft een aankondiging van strafbeschikking uit. Het CJIB stuurt de beschikking en int het boetebedrag. Als men het niet eens is met de beschikking, heeft men twee weken (na dagtekening van de beschikking), de tijd om in verzet te gaan bij de officier van justitie door een bezwaarschrift te sturen naar het CVOM (Centrale verwerking Openbaar Ministerie). Het adres van het CVOM is Postbus 8267, 3503 RG Utrecht.

Naar boven

Kan ik vrijstelling krijgen van de opruimplicht?

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geeft alleen de eigenaar of houder van een hond, die zich vanwege zijn handicap of beperking door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden, vrijgesteld is van de opruimplicht. Er zijn ook opruimmiddelen te koop waarbij het minder nodig is om te bukken bij het opruimen van de hondenpoep.

Naar boven

Kan ik vrijstelling krijgen van het losloopverbod?

Op grond van de APV mag alleen een geleidehond of sociale hulphond loslopen, als deze hond hoort bij iemand die zich vanwege zijn handicap of beperking laat begeleiden óf als de hond in opleiding is bij een aantoonbaar gekwalificeerd persoon.

Naar boven

Ik ervaar veel overlast van katten(poep), waarom heft de gemeente geen kattenbelasting?

De gemeente mag alleen die belastingen heffen die zijn genoemd in de wet. Zo mag de gemeente hondenbelasting heffen, omdat deze is opgenomen in de Gemeentewet. Kattenbelasting staat in geen enkele wet vermeld en daarom mag de gemeente deze belasting ook niet heffen. Overigens is in de wet bepaald dat de eigenaar van een dier er voor moet zorgen dat deze geen overlast voor de omgeving veroorzaakt. De gemeente kan echter weinig doen tegen kattenoverlast. De reden hiervoor is dat de kattenoverlast zich meestal afspeelt op eigen terrein en niet in de openbare ruimte (zoals bij honden wel het geval is). U kan een eigenaar van een kat waar u last van heeft wel zelf aanspreken. Gemeentelijk toezicht is hier niet mogelijk.

Naar boven

Ik ervaar veel overlast van paardenpoep, waarom heft de gemeente geen paardenbelasting?

De gemeente mag alleen die belastingen heffen die zijn genoemd in de wet. Zo mag de gemeente hondenbelasting heffen, omdat deze is opgenomen in de Gemeentewet. Paardenbelasting staat in geen enkele wet vermeld en daarom mag de gemeente deze belasting ook niet heffen. In de wet staat wel dat de eigenaar van een dier er voor moet zorgen dat deze geen overlast voor de omgeving veroorzaakt. Er moet dan eerst aan de hand van objectieve informatie vast komen staan dat sprake is van overlast. Dan pas kan door de overheid worden opgetreden.

Naar boven

Lees meer over het hondenbeleid. Informatie over hondentoiletten en hondenlosloopgebieden vindt u in de folder.