Veel gestelde vragen over betalingen

1. Hoe controleer ik welke gegevens van mij bij de gemeente bekend zijn?

2. Ik heb automatische incasso. Wanneer schrijft de gemeente het geld af?

3. Wat doet de gemeente als de automatische incasso niet lukt?

4. Ik heb geen automatische incasso. Wanneer moet ik betalen?

5. Hoe heeft de gemeente de termijnen bepaald?

6. Wat gebeurt er als ik niet op tijd betaal?

7. Kan ik iets regelen als ik echt niet (op tijd) kan betalen?

8. Ik wil de automatische incasso intrekken. Hoe moet dat?

9. Moet ik elk jaar een machtiging voor automatische incasso afgeven?

10. Ik heb een nieuw rekeningnummer, wat moet ik doen?

Veel gestelde vragen: Algemeen

1. Hoe controleer ik welke gegevens van mij bij de gemeente bekend zijn?

Via Mijn Waalwijk kunt u controleren welke gegevens van u bij de gemeente bekend zijn. Mijn Waalwijk is persoonlijk, daarom logt u in met DigiD.

Veel gestelde vragen: Betaalmogelijkheden

2. Ik heb automatische incasso. Wanneer schrijft de gemeente het geld af?

Op de voorzijde van dit aanslagbiljet staat onder de tabel wanneer de gemeente welk bedrag van uw rekening afschrijft.

3. Wat doet de gemeente als de automatische incasso niet lukt?

Als er niet genoeg geld op uw rekening staat, blokkeert uw bank de automatische incasso. Als het automatisch afschrijven twee keer niet lukt, stopt de gemeente de automatische incasso voor deze aanslag. In dat geval krijgt u van de gemeente een brief met de vraag om het nog te betalen bedrag over te maken.

4. Ik heb geen automatische incasso. Wanneer moet ik betalen?

Op de voorzijde van het aanslagbiljet staat onder de tabel wanneer welk bedrag op de rekening van de gemeente Waalwijk moet staan. Kijk bij ‘overige informatie’ op de achterzijde van de aanslag voor het bankrekeningnummer voor gemeentelijke belastingen.

5. Hoe heeft de gemeente de termijnen bepaald?

Aanslag Gemeentelijke Belastingen:

  • Aanslagen tot en met € 100,00 worden in één termijn afgeschreven.
  • Aanslagen van € 100,01 tot € 2000,00 worden in 10 termijnen afgeschreven.
  • Aanslagen van vanaf € 2000,00 worden in één termijn afgeschreven.

Afvalstoffenheffing

  • Aanslag wordt in één termijn afgeschreven ongeacht de hoogte van de aanslag.

Voor de overige belastingaanslagen is geen automatische incasso mogelijk.

6. Wat gebeurt er als ik niet op tijd betaal?

U moet altijd betalen. Ook als u bezwaar maakt. Betaalt u niet op tijd dan gaat de gemeente diverse stappen nemen om het geld toch binnen te krijgen. Dit wordt een invorderingstraject genoemd. U betaalt de kosten en de rente voor dit invorderingstraject. Uiteindelijk bent u zo meer geld kwijt dan wanneer u gewoon op tijd betaalt.

7. Kan ik iets regelen als ik echt niet (op tijd) kan betalen?

Heeft u financiële problemen dan kunt u een betalingsregeling aanvragen of vragen om kwijtschelding. Zolang de aanslag nog niet betaald is, kunt u een verzoek om kwijtschelding indienen. Op www.waalwijk.nl/betalingsregeling en www.waalwijk.nl/kwijtschelding staat hier meer informatie over. Ook kunt u hier de regeling of kwijtschelding aanvragen. Zie eventueel ook ‘overige informatie’ op de achterzijde van het aanslagbiljet.

8. Ik wil de automatische incasso intrekken. Hoe moet dat?

U kunt via de website www.waalwijk.nl/incasso de machtigingskaart downloaden.  Vul de rode kaart in en stuur deze in.

9. Moet ik elk jaar een machtiging voor automatische incasso afgeven?

Nee, een automatische incasso is geldig totdat u de machtiging intrekt. U heeft altijd de
mogelijkheid om deze machtiging in te trekken.

10. Ik heb een nieuw rekeningnummer, wat moet ik doen?

Dit moet u schriftelijk (niet per mail) doorgegeven aan de gemeente Waalwijk afd. Financiën/invordering postbus 10.150 5140 GB Waalwijk. Wij kunnen u ook een kaartje toezenden of u kunt het hier downloaden