Veel gestelde vragen over aardgasvrij wonen

Waarom moeten we in 2050 van het gas af?

Aardgas is een fossiele brandstof, wat betekent dat er CO₂ vrijkomt als je het verbrandt. Ook is de voorraad niet oneindig. Op dit moment gebruiken bijna alle Nederlandse huizen, bedrijven, scholen, en andere gebouwen aardgas. Dat zorgt voor een flinke CO₂-uitstoot.
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2030 de uitstoot van broeikassen halveren en in 2050 helemaal draaien op duurzame energie. Van het aardgas stappen we over op duurzame energiebronnen zoals zon, wind en water. Daarnaast wordt de gaswinning in Groningen afgebouwd omdat het voor veel problemen zorgt voor de Groningse inwoners en ondernemers. 

Wat betekent dat voor Waalwijk?

Alle gemeenten in Nederland, dus ook Waalwijk, hebben van het Rijk de opdracht gekregen om nu al stappen te zetten zodat we in 2050 onze woningen en gebouwen zonder aardgas kunnen verwarmen. We stellen daarvoor een plan op hoofdlijnen op; de Transitievisie Warmte. Hier beschrijven we welke stappen we tot 2030 zetten.

Gaan er in Waalwijk op korte termijn al woningen van het aardgas af?

Woningen die nieuw gebouwd worden, worden sinds 2018 al niet meer aangesloten op het gas. Maar voor bestaande woningen is het een grote stap om van het gas af te gaan. We inventariseren nu de kansen die er zijn voor de verschillende typen woningen in Waalwijk. Het is een heel grote opgave. We kiezen er daarom niet voor om op korte termijn al een wijk van het gas af te laten gaan. Ons plan tot 2030 zal vooral focussen op het isoleren van woningen. Daarmee bespaar je energie en maak je je woning klaar voor een aardgasvrije toekomst. Bovendien wat je niet gebruikt aan energie, hoef je ook niet op te wekken. 

Aardgasvrij. Hoe dan?

Grofweg zijn er drie stappen richting een aardgasvrij Waalwijk.

  • Woningen en gebouw moeten klaar zijn voor aardgasvrij. Denk aan koken op een inductiekookplaat in plaats van op een gasfornuis. Maar vooral ook aan het isoleren van woningen om energie te besparen.
  • Het elektriciteitsnet moet voldoende capaciteit hebben en er is ook een infrastructuur nodig voor bijvoorbeeld een warmtenet waar woningen in een bepaald gebied op zijn aangesloten.
  • Tot slot moet er ook nog een duurzame warmtebron beschikbaar zijn om het warmtenet te voeden.

Wat zijn alternatieve warmtebronnen voor aardgas?

We zijn nog volop aan het kijken welke alternatieve warmtebronnen voor Waalwijk beschikbaar en haalbaar zijn. Denk daarbij aan geothermie waarbij gebruik wordt gemaakt van aardwarmte. Maar er zijn ook mogelijkheden voor aquathermie, ‘groen’ gas en warmte en koude opslag (WKO).

Wat zijn de mogelijkheden van waterstof gas?

Waterstof is een mooi alternatief voor aardgas, maar dan wel de groene waterstof die niet van aardgas is gemaakt. Er is nu onvoldoende groene waterstof beschikbaar. Dat wat er is willen we inzetten voor mobiliteit en de industrie. Tot 2030 is er geen waterstof beschikbaar voor woningen. En ook na 2030 is het beperkt en alleen voor bijzondere woningen een optie, bijvoorbeeld monumentale woningen die niet goed te isoleren zijn. Het is op dit moment niet waarschijnlijk dat we op grote schaal wijken gaan verwarmen met waterstof.

Waterstof ontwikkelt zich steeds verder. Ik zie voor huurwoningen nog niet gebeuren dat de verhuurder de hele woningen gaat aanpassen. Is waterstof dan toch een alternatief voor huurwoningen?

De kans dat op korte termijn in het aardgasnet, waterstofgas komt, is heel klein. Waterstofgas zal in eerste instantie voor de industrie en mobiliteit ingezet worden.

Waarom is isoleren zo belangrijk?

Bij de verbranding van aardgas komt C02 vrij. Dat willen we terugbrengen. Maar we willen ook efficiënt met het gas omgaan. Als je je woning goed isoleert, voorkom je warmteverlies. Daardoor woon je bovendien ook comfortabeler en bespaar je op je energierekening. Ook in de toekomst als je de woning met een alternatief voor aardgas verwarmt, is een geïsoleerde woning de basis. Je huis is in de winter met minder energie warm te stoken en blijft in de zomer koeler.

Hoe moet ik mijn huis isoleren?

Dat verschilt per woning. Een oudere woning verliest bijvoorbeeld veel warmte door het dak en de gevel. En in andere woningen is wellicht winst te behalen met isolatieglas. Het is slim om advies in te winnen bij een expert wat de beste aanpak is voor jouw huis.
Op de website van milieu centraal kun je zelf ook een isolatiecheck doen.

Hoe zit het met ventilatie?

Ventileren is heel belangrijk voor frisse lucht in de woning. Als je te weinig ventileert, kun je last krijgen van vochtophopingen in je woning. De lucht moet ververst worden, maar je moet wel slim omgaan met ventileren. Meer info over slim ventileren vind je op milieu centraal.

Isoleren van je woning brengt veel kosten met zich mee…

De kosten hangen af van welke isolatiemaatregelen er precies nodig zijn in jouw woning. Er zijn diverse subsidiemogelijkheden waar je gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld subsidie op de aanschaf van zonnepanelen (BTW teruggaaf), isolatiemaatregelen, de aanschaf van een warmtepomp, etc. Zie voor meer informatie deze link: Subsidies en leningen

Wij hebben een oud huis zonder spouwmuur. Wat zijn dan de mogelijkheden om de muren te isoleren?

Een optie is om de muren te isoleren met voorzetwanden aan de buiten- of binnenkant van de woning. Aan de buitenkant is echter niet toegestaan bij monumentale panden. Tip van een inwoner: “We hebben de binnenmuren geïsoleerd met vlas en een afwerking van gips. Het scheelde in de kamer maar liefst 5 graden in temperatuur!”

Is de gemeente van plan om warmtescans voor woningen aan te bieden en te subsidiëren?  

We willen dit najaar een energieloket voor Waalwijk introduceren waar mensen terecht kunnen voor gratis en onafhankelijk advies. We kunnen daarbij ook kijken naar de mogelijkheden voor het aanbieden van warmtescans.
Als gemeente organiseren we dit ook graag samen met inwoners of ondernemers die daar initiatieven in nemen.

Wanneer je gebruik zou maken van een warmtenet en lage temperatuur verwarming; hoe werkt dat dan voor warm water voor douche en bad?

Nieuwbouwwoningen zijn nu soms al aangesloten op een warmtenet. Voor wam water is minimaal 55 graden nodig. Dat is altijd nodig via een warmtepomp.

Airconditioning; is dat ook een aandachtspunt? Warmte wordt afgevoerd en aan de andere kant weer aangevoerd via gas dat is niet efficiënt.

Isoleren van je woning helpt ook bij het koel houden van je woning. Sommige warmtenetten kun je ook inzetten om je woning te koelen. Een airco is een energievreter die we in toekomst dankzij andere systemen minder vaak nodig hebben.

Stel ik wil een hybride ketel/warmtepomp aanschaffen, maar na een tijdje wordt de wijk waar ik woon op een collectief warmtenet aangesloten.  Het zou zonde zijn van de aanschaf. Kan de gemeente meer duidelijkheid geven?

De kans dat we binnen nu en 15 jaar een collectief warmtenet hebben in Waalwijk is klein. Als je voor de keuze staat om een hybride ketel/warmtepomp aan te schaffen, dan is het goed om te realiseren dat zo’n installatie na ongeveer 15 jaar aan vervanging toe is.