Uittreksels

Uittreksel of afschrift burgerlijke stand

Uittreksel of afschrift burgerlijke stand

Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding? Vraag dan een afschrift uit de burgerlijke stand aan.

Bewijs van in leven zijn

Bewijs van in leven zijn

Soms heeft u een bewijs van in leven zijn nodig, bijvoorbeeld als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt.

Verklaring omtrent gedrag

Verklaring omtrent gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen.

Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

Vraag de attestatie de vita aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

Uittreksel persoonsgegevens

Uittreksel persoonsgegevens

De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt een uittreksel alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.