Transitievisie warmte

Participatie: enquête en online informatiebijeenkomst 

In 2021 maken we een plan waarin op hoofdlijnen staat hoe we de overgang naar een aardgasvrij Waalwijk voor ons zien: de Transitievisie Warmte (TVW). Dat doen we niet alleen maar samen met inwoners en ondernemers. Daarvoor hebben we in mei en juni 2021 interviews afgenomen en een enquête gehouden die door ruim 600 inwoners is ingevuld. We hebben hiermee in kaart gebracht wat er speelt en leeft onder de Waalwijkers. Maar ook welke kansen er op korte termijn zijn. In de infographic vind je de belangrijkste resultaten van deze enquête. Of bekijk het onderzoeksrapport voor alle resultaten.

Op maandagavond 12 juli vond een online bijeenkomst plaats voor inwoners over het onderwerp energiezuinig en aardgasvrij wonen. Daarin zijn de resultaten van de enquête teruggekoppeld, is veel informatie gegeven over isoleren en aardgasvrij wonen en zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Je kunt de uitzending hieronder terugkijken. Bekijk ook de veel gestelde vragen en antwoorden

Transitievisie Warmte geeft richting 

Na afronding van het participatieproces is de Transitievisie Warmte uitgewerkt. Dit vormt het startdocument op weg naar een aardgasvrije gemeente en is gericht op de periode tot 2030. De Transitievisie Warmte is op 21 december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.