Tilburgseweg

Wat gaan we doen
De gemeente Waalwijk heeft plannen om de huidige fietspaden aan de Tilburgseweg op te breken en te verbreden naar 3 meter. Aanleiding hiervoor is dat de fietspaden onderdeel worden van de snelfietsroute tussen Tilburg en Waalwijk. De fietspaden worden van asfalt. Tevens wordt de rijbaan tussen de rotonde Bevrijdingsweg en de Sprangsevaart vervangen door nieuw asfalt.

Ontwerp en inspraakreactie
In de bijlage vindt u het definitieve ontwerp. Gedurende de termijn 18 april 2019 tot en met 3 mei 2019 ligt het ontwerp ook ter inzage bij de receptie op het stadhuis. Voordat het ontwerp door het college wordt vastgesteld, is er gelegenheid om binnen deze termijn een inspraakreactie te geven. Schriftelijke inspraakreacties kunt u richten aan het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk, of via info@waalwijk.nl onder vermelding van “inspraakreactie ontwerp Tilburgseweg”. Omdat het hier om de uitvoering van werk gaat, staat tegen de besluitvorming over de herinrichting geen bezwaar of beroep open.

Planning
De werkzaamheden worden naar verwachting in het najaar van 2019 uitgevoerd.

Stap in onze WhatsApp
Om u sneller, frequenter en meer digitaal te informeren over de werkzaamheden in de Tilburgseweg, gebruiken wij een WhatsApp verzendlijst. Hiermee kunnen wij herhaald naar iedereen die zich heeft aangemeld berichten verzenden. Een eventuele reactie of vraag van u is vervolgens alleen zichtbaar voor ons. Het is dus geen WhatsApp groep, maar een WhatsApp verzendlijst. Wilt u ons volgen? Meld u dan nu aan. Lees hier hoe u zich kunt aanmelden.

Snelfietsroute Tilburg - Waalwijk (F261)
Meer weten? Kijk op www.waalwijk.nl/snelfietsroute

Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Jos van Westerloo, via jvanwesterloo@waalwijk.nl of via telefoonnummer (0416) 683 456.