Tilburgseweg

Wat gaan we doen
De gemeente Waalwijk heeft plannen om de huidige fietspaden aan de Tilburgseweg op te breken en te verbreden naar 3 meter. Aanleiding hiervoor is dat de fietspaden onderdeel worden van de snelfietsroute tussen Tilburg en Waalwijk. De fietspaden worden van asfalt. Tevens wordt de rijbaan tussen de rotonde Bevrijdingsweg en de Sprangsevaart vervangen door nieuw asfalt.

Ontwerp
In de bijlage vindt u het voorlopig ontwerp. Kleine aanpassingen naar aanleiding van de inloopbijeenkomst van 6 februari gaan wij nu hierin verwerken

Voorbereidende werkzaamheden vanaf 11 februari
Om het fietspad te kunnen verbreden moeten we weten waar precies de onderliggende kabels en leidingen liggen. We gaan daarom proefsleuven maken in het fietspad en in de weg. Vanaf maandag 11 februari starten we met deze werkzaamheden. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken.
Om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken worden fietsers omgeleid via 1 kant en auto’s via een halve baan afzetting.

Staan de plannen al vast?
Nee, de plannen staan nog niet vast. Het definitieve ontwerp komt binnenkort ter inzage te liggen bij de informatiebalie van het stadhuis waarin eventuele inspraakreacties gegeven kunnen worden.

Planning
De werkzaamheden worden naar verwachting in het najaar van 2019 uitgevoerd.

Snelfietsroute Tilburg - Waalwijk (F261)
Meer weten? Kijk op www.waalwijk.nl/snelfietsroute

Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Jos van Westerloo, via jvanwesterloo@waalwijk.nl of via telefoonnummer (0416) 683 456.