Tarieven

In de tarieventabel die hoort bij de legesverordening zijn per product de tarieven vastgelegd.