Wijkbudget

Via onderstaand online aanvraagformulier kunt u subsidie of een financiële bijdrage uit het wijkbudget aanvragen. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig.

Online aanvraagformulier

De gemeente Waalwijk kent zowel subsidie als een financiële bijdrage uit het wijkbudget. Het wijkbudget is bedoeld voor inwoners- en vrijwilligersinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en een veilige en sociale omgeving in één van de wijken in de gemeente Waalwijk. U hoeft dus geen organisatie te zijn om hiervoor in aanmerking te komen. Er moet wel sprake zijn van cofinanciering en/of coproductie tussen bewoners en gemeente (in geld/middelen of inzet) en er moet voldoende draagvlak zijn uit de omgeving. Voor een bijdrage bij het organiseren van een activiteit moet sprake zijn van een extra inspanning voor de straat of buurt; bewoners worden dan als het ware hiervoor beloond. Denk bv. aan een schoonmaakactie met daarna een gezellig samenzijn. Ook voor wensen voor aanpassingen in de openbare ruimte kan men een bijdrage ontvangen uit het wijkbudget als er sprake is van samenwerking tussen gemeente en bewoners, waarbij bewoners dus ook mee de handen uit de mouwen steken. 

U hoeft uw uitgaven niet te verantwoorden met bonnen. Wat wij wel van u vragen is, als u gebruik maakt van Facebook, de activiteit te melden op de betreffende wijkpagina (wijkpagina Waalwijk-Noord, Waalwijk-Zuid, Sprang-Capelle en Waspik). Ook vragen wij u om een stukje tekst met foto's te sturen naar de redactie van de wijkkrant via dewijkkrant@talgv.nl.

Is er in uw buurt een bewonerscomité, dan raden wij u aan om hen ook te informeren over uw activiteit.

Een aanvraag voor een evenementenmelding of -vergunning moet minimaal 6 weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend.

Wilt u uw aanvraag niet via het online formulier doen dan kunt u onderstaand het schriftelijke formulier downloaden, invullen en daarna voorzien van handtekening en benodigde bijlagen mailen naar info@waalwijk.nl.

Te downloaden: