STEM! Over de toekomst van Waalwijk

Binnenkort kunt u weer stemmen voor de gemeenteraad. Er doen dit jaar negen politieke partijen mee. 

Door te stemmen kiezen we onze vertegenwoordigers die de komende vier jaar belangrijke keuzes maken voor Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Of het nu gaat over zorg, onderwijs, bereikbaarheid, wonen, werkgelegenheid, sport, cultuur of andere thema’s. Wat vindt ú belangrijk?

Ik wil u vriendelijk, maar dringend vragen om van uw stemrecht gebruik te maken. In het bijzonder roep ik onze honderden jonge Waalwijkers die voor het eerst mogen stemmen op om hun stem te laten horen.

Natuurlijk ken ook ik de verhalen van mensen die steeds minder vertrouwen krijgen in de overheid en politici. Voor dat signaal kunnen en mogen we onze ogen niet sluiten. Van de andere kant: in de lokale politiek kiest u raadsleden die rechtstreeks bepalen wat er in onze gemeente gebeurt. We staan in Waalwijk voor grote uitdagingen als het gaat om de toekomst van onze gemeente en daarover beslist u dus mee! 

Laten we zuinig zijn op onze lokale democratie, daar hoort één keer in de vier jaar stemmen gewoon bij! Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen (2014) heeft slechts 44,8% van de kiesgerechtigde Waalwijkers zijn stem uitgebracht. Hiermee gaan duizenden stemmen verloren, dat moeten we als samenleving niet willen. U heeft toch ook een mening over de toekomst van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik? Kom daarom op 21 maart naar het stembureau en breng uw stem uit.

Nol Kleijngeld

Burgemeester van Waalwijk

Foto Studio Piet Pulles