St. Antoniusstraat

Het riool in de St. Antoniusstraat is verouderd en wordt daarom binnenkort vervangen door een gescheiden rioolsysteem. Dit is een rioolsysteem waarbij schoon water rechtstreeks de natuur in gaat en vuil afvalwater afgevoerd wordt naar het riool. Goed voor het milieu en het voorkomt tevens wateroverlast. Naast het vervangen van het riool vernieuwen we ook de bestrating.

Plangebied

Het plangebied bestaat uit de St. Antoniusstraat gelegen tussen de Burgemeester van de Klokkenlaan aan de noordzijde en de Mozartlaan/ Blyde Incomstelaan aan de zuidzijde.

Wat gaan we doen
* Het huidige riool wordt vervangen door een afzonderlijk vuilwater en regenwater riool
* De bestaande rijbaan, parkeervakken en trottoirs worden opnieuw ingericht
* We verbeteren de groenvoorzieningen
* Alle oude betonnen bestratingsmaterialen worden vervangen door nieuwe betonnen bestratingsmaterialen
* Alle bestaande gebakken bestratingsmaterialen worden hergebruikt als deze nog voldoende goed zijn
* Aanbrengen snelheid remmende maatregelen

Planning
* Onderzoek en voorbereiding 1e, 2e en deels 3e kwartaal 2020
* Uitvoering 1e, 2e en deels 3e kwartaal 2021

Informatiebijeenkomst
Tijdens de voorbereiding van het project worden er door de gemeente Waalwijk informatiebijeenkomsten georganiseerd. De bewoners van het plangebied en straten die er direct aan grenzen ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging. Tijdens deze informatieavonden kunt u meedenken over de toekomstige inrichting van uw straat.

Ontwerp
Volgt

Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Arend Krijger, via akrijger@waalwijk.nl of via telefoonnummer (0416) 683 456.

Te downloaden: