St. Antoniusstraat

Praat mee over de herinrichting van uw straat

De gemeente heeft plannen om de St. Antoniusstraat her in te richten. Aanleiding is het verouderde riool dat we gaan opknappen. Daarmee zien wij ook mogelijkheden om vuil en schoon water te scheiden. Tevens brengen we verbeteringen aan bij onder andere de groenvoorziening, de parkeermogelijkheden en de bestrating.

Gewijzigd schetsontwerp
Tijdens een informatieavond op 10 maart hebben we met inwoners van de St. Antoniusstraat het voorlopige schetsontwerp voor de herinrichting besproken.
De belangrijkste opmerkingen over het ontwerp waren:
•    Geen voorstander voor het haaks parkeren (dwars op de rijbaan)
•    Geen voorstander van de as-verspringingen vanwege de historische lijn richting het centrum van Waalwijk. Voorkeur gaat uit naar het aanbrengen van drempels
•    Op- en aanmerkingen over o.a. het nieuwe groen en diverse verkeerskundige zaken. 

Met de opmerkingen die daar zijn gegeven als uitgangspunt, is een gewijzigd schetsontwerp opgesteld. Door het coronavirus kunnen wij dit ontwerp niet meer persoonlijk met u delen. We betrekken u daarom digitaal. In de bijlage vindt u het gewijzigde schetsontwerp en een toelichting. Het is verstandig deze toelichting eerst door te nemen of gelijktijdig bij de hand te houden als u het schetsontwerp bekijkt. 

Reageren op het gewijzigde schetsontwerp
Mocht u opmerkingen hebben, dan kunt vóór 12 mei 2020 hier direct reageren. Alle reacties worden besproken met het projectteam. Dit team beslist uiteindelijk of de ingebrachte reacties van de bewoners/belanghebbenden kunnen worden verwerkt. Een eventueel aangepast ontwerp delen wij dan later weer met u via deze website.

Plangebied

Het plangebied bestaat uit de St. Antoniusstraat gelegen tussen de Burgemeester van der Klokkenlaan aan de noordzijde en de Mozartlaan / Blyde Incomstelaan aan de zuidzijde.

Wat gaan we doen

Opknappen riool (relinen)
Het riool gaan we niet vervangen maar opknappen. Dat doen we door hem een nieuwe binnenkant te geven. Relinen heet dat. Met deze methode kan het riool er weer tientallen jaren tegenaan. Het voordeel van relinen is dat de overlast voor de omgeving beperkt is en het een stuk voordeliger is dan een rioolvervanging. 

Vuil en schoon water scheiden
Op dit moment komen vuil en schoon water beide in het riool terecht. Dat gaan we scheiden. Het bestaande riool gebruiken we na de relining alleen nog voor het vuile water, zoals van de wasmachine, wc, gootsteen. Het schone regenwater, dat nu via de regenpijp aan de voorkant van uw woning ook naar het riool gaat, gaan we losmaken van dit riool (afkoppelen). Dit water laten we dan rechtstreeks de grond inlopen. Zo wordt het riool minder belast bij hevige regenval en gaan we verdroging tegen. Daarnaast leggen we een schoonwaterriool aan. Het regenwater dat op de straat en de stoepen valt, wordt hierin opgevangen. 

Herinrichten straat
Naast het opknappen en scheiden van het rioolsysteem richten we ook de straat opnieuw in. Zo worden de bestaande rijbaan, de parkeervakken en de trottoirs opnieuw ingericht. Alle oude betonnen bestratingsmaterialen vervangen we door nieuwe betonnen bestratingsmaterialen. Alle bestaande gebakken bestratingsmaterialen hergebruiken we als deze nog voldoende goed zijn. Tevens brengen we snelheidsremmende maatregelen aan en richten we het groen in de straat opnieuw in.

Planning
* Onderzoek en voorbereiding 1e, 2e en deels 3e kwartaal 2020
* Uitvoering 1e, 2e en deels 3e kwartaal 2021

Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Arend Krijger, via akrijger@waalwijk.nl of via telefoonnummer (0416) 683 456.