St. Antoniusstraat

Herinrichting St. Antoniusstraat

De gemeente gaat de St. Antoniusstraat herinrichten. Aanleiding is het verouderd riool dat we gaan opknappen. Daarmee zien wij ook mogelijkheden om vuil en schoon water te scheiden. Tevens brengen we verbeteringen aan bij onder andere de groenvoorziening, de parkeermogelijkheden en de bestrating.

Definitief ontwerp
Op basis van uw opmerkingen op het schetsontwerp is nu een definitief ontwerp opgesteld, zie de bijlage. De volgende aanpassingen hebben wij hierin doorgevoerd.

1.    Terugbrengen in-/ uitrit perceel St. Antoniusstraat nr. 12.
2.    Terug aanbrengen in-/ uitrit perceel St. Antoniusstraat nr. 18.
3.    Terugbrengen in-/ uitrit perceel St. Antoniusstraat nr. 120.
4.    Realiseren doorsteek ter plaatse ven perceel St. Antoniusstraat nr. 119 en 121 t.b.v. de motorfiets.

In de bijlage vindt een overzicht met alle opmerkingen en onze reactie daarop (reactienota).

Keuze voor groen
In de bijlage vindt u de mogelijkheden voor de groeninrichting. Uw voorkeur voor type haag en boom kunt u tot en met 24 juli doorgeven aan de projectleider Arend Krijger, via akrijger@waalwijk.nl. 

Interesse in een geveltuintje?
Wilt u graag een geveltuintje? Wij leggen dit graag voor u aan tijdens de herinrichting. U kunt dit aan ons doorgeven tot en met 24 juli via akrijger@waalwijk.nl. Kijk voor meer informatie over geveltuintjes op waalwijk.nl/geveltuin.

Procedure
Voordat het ontwerp van de herinrichting door het college wordt vastgesteld, is er gelegenheid om een inspraakreactie te geven. Gedurende de termijn van 10 tot en met 24 juli 2020 ligt het ontwerp ter inzage bij de receptie op het stadhuis en kunt u het ontwerp inzien hier in de bijlage. Schriftelijke inspraakreacties kunt u richten aan het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk, of via info@waalwijk.nl onder vermelding van “inspraakreactie ontwerp St. Antoniustraat”. Omdat het hier om de uitvoering van werk gaat, staat tegen de besluitvorming over de herinrichting geen bezwaar of beroep open. Alle reacties worden verwerkt in een consultatienota en aangeboden ter vaststelling aan het college. Het besluit en de inhoud van de consultatienota wordt met u gedeeld via deze webpagina.

Plangebied

Het plangebied bestaat uit de St. Antoniusstraat gelegen tussen de Burgemeester van der Klokkenlaan aan de noordzijde en de Mozartlaan / Blyde Incomstelaan aan de zuidzijde.

Wat gaan we doen

Opknappen riool (relinen)
Het riool gaan we niet vervangen maar opknappen. Dat doen we door hem een nieuwe binnenkant te geven. Relinen heet dat. Met deze methode kan het riool er weer tientallen jaren tegenaan. Het voordeel van relinen is dat de overlast voor de omgeving beperkt is en het een stuk voordeliger is dan een rioolvervanging. 

Vuil en schoon water scheiden
Op dit moment komen vuil en schoon water beide in het riool terecht. Dat gaan we scheiden. Het bestaande riool gebruiken we na de relining alleen nog voor het vuile water, zoals van de wasmachine, wc, gootsteen. Het schone regenwater, dat nu via de regenpijp aan de voorkant van uw woning ook naar het riool gaat, gaan we losmaken van dit riool (afkoppelen). Dit water laten we dan rechtstreeks de grond inlopen. Zo wordt het riool minder belast bij hevige regenval en gaan we verdroging tegen. Daarnaast leggen we een schoonwaterriool aan. Het regenwater dat op de straat en de stoepen valt, wordt hierin opgevangen. 

Herinrichten straat
Naast het opknappen en scheiden van het rioolsysteem richten we ook de straat opnieuw in. Zo worden de bestaande rijbaan, de parkeervakken en de trottoirs opnieuw ingericht. Alle oude betonnen bestratingsmaterialen vervangen we door nieuwe betonnen bestratingsmaterialen. Alle bestaande gebakken bestratingsmaterialen hergebruiken we als deze nog voldoende goed zijn. Tevens brengen we snelheidsremmende maatregelen aan en richten we het groen in de straat opnieuw in.

Planning
* Onderzoek en voorbereiding 1e, 2e en deels 3e kwartaal 2020
* Uitvoering 1e, 2e en deels 3e kwartaal 2021

Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Arend Krijger, via akrijger@waalwijk.nl of via telefoonnummer (0416) 683 456.