St. Antoniusstraat

De gemeente heeft plannen om de St. Antoniusstraat her in te richten. Aanleiding is het verouderd riool dat we gaan opknappen. Daarmee zien wij ook mogelijkheden om vuil en schoon water te scheiden. Tevens brengen we verbeteringen aan bij onder andere de groenvoorziening, de parkeermogelijkheden en de bestrating.

Plangebied

Het plangebied bestaat uit de St. Antoniusstraat gelegen tussen de Burgemeester van de Klokkenlaan aan de noordzijde en de Mozartlaan/ Blyde Incomstelaan aan de zuidzijde.

Wat gaan we doen

Opknappen riool (relinen)
Het riool gaan we niet vervangen maar opknappen. Dat doen we door hem een nieuwe binnenkant te geven. Relinen heet dat. Met deze methode kan het riool er weer tientallen jaren tegenaan. Het voordeel van relinen is dat de overlast voor de omgeving beperkt is en het een stuk voordeliger is dan een rioolvervanging. 

Vuil en schoon water scheiden
Op dit moment komen vuil en schoon water beide in het riool terecht. Dat gaan we scheiden. Het bestaande riool gebruiken we na de relining alleen nog voor het vuile water, denk aan water van de wasmachine, wc, gootsteen. Het schone regenwater, dat nu via de regenpijp aan de voorkant van uw woning ook naar het riool gaat, gaan we losmaken van het dit riool (afkoppelen). Dit water laten we dan rechtstreeks de grond inlopen. Zo wordt het riool minder belast bij hevige regenval en gaan we verdroging tegen. Daarnaast leggen we een schoonwaterriool aan. Het regenwater dat op de straat en de stoepen valt, wordt hierin opgevangen. 

Herinrichten straat
Naast het opknappen en scheiden van het rioolsysteem richten we ook de straat opnieuw in. Zo worden de bestaande rijbaan, de parkeervakken en de trottoirs opnieuw ingericht. Alle oude betonnen bestratingsmaterialen vervangen we door nieuwe betonnen bestratingsmaterialen. Alle bestaande gebakken bestratingsmaterialen hergebruiken we als deze nog voldoende goed zijn. Tevens brengen we snelheidsremmende maatregelen aan en richten we het groen in de straat opnieuw in.
 

Planning
* Onderzoek en voorbereiding 1e, 2e en deels 3e kwartaal 2020
* Uitvoering 1e, 2e en deels 3e kwartaal 2021

Informatiebijeenkomst
Tijdens de voorbereiding van het project worden er door de gemeente Waalwijk informatiebijeenkomsten georganiseerd. De bewoners van het plangebied en straten die er direct aan grenzen ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging. Tijdens deze informatieavonden kunt u meedenken over de toekomstige inrichting van uw straat.

Op 10 maart 2020 heeft er een eerste bijeenkomst plaatsgevonden waar een schetsontwerp besproken is met de aanwezigen. De aandachtspunten van aanwezige bewoners hebben wij meegenomen ter beoordeling. Dit schetsontwerp vindt u in de bijlage. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor een tweede informatieavond waar we het conceptontwerp presenteren waarin we de opmerkingen van de bewoners zoveel mogelijk in mee hebben genomen.

Ontwerp
Bijgaand vind u het eerste schetsontwerp.

Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Arend Krijger, via akrijger@waalwijk.nl of via telefoonnummer (0416) 683 456.