Sociaal tuinieren

Sociaal tuinieren is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Waalwijk, ContourdeTwern, Woningcorporatie Casade, Jongerencentrum Tavenu en RiBW. Het houdt in dat vrijwilligers in Waalwijk, Sprang Capelle en Waspik tuinen van ouderen en kwetsbare bewoners opknappen en opnieuw duurzaam beplanten. Deze mensen zijn zelf niet in staat hun tuin bij te houden en verkeren vaak in een sociaal isolement. De tuinen worden na de ‘makeover’ door de vrijwilligers regelmatig bijgehouden.

Voorwaarden om deel te nemen

Heeft u problemen met het onderhouden van uw tuin en kunt u wel wat ondersteuning gebruiken? U mag deelnemen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent door lichamelijke of psychische beperkingen niet (meer) in staat om zelf uw tuin te onderhouden;
  • u heeft geen sociaal netwerk dat u hierin kan ondersteunen;
  • u hebt niet de financiële middelen om iemand in te huren om dit voor u te doen.

Als u voldoet aan deze voorwaarden en u wilt graag deelnemen dan kunt u contact opnemen met ContourdeTwern 0416 333 445 of een mail versturen naar sociaaltuinieren@waalwijk.nl

Hoe werkt het ?

Na uw aanmelding wordt er contact met u opgenomen. Samen met u wordt bekeken wat er in uw tuin moet gebeuren. Wanneer er eerst groot onderhoud nodig is, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van een boom of het opnieuw leggen van bestrating, dan wordt gekeken wat er mogelijk is en wanneer.

Bij de uitvoering zullen er een aantal vrijwilligers tegelijkertijd bezig zijn om de tuin op te knappen. Als het nodig is, zorgen we ook voor tuinmateriaal.  Nadat de tuin is opgeknapt organiseren we een team vrijwilligers, die u daarna blijvend ondersteunt bij het onderhoud van uw tuin.

Kosten?

Als u voldoet aan de voorwaarden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Wel vragen we een actieve betrokkenheid van de deelnemers en een vorm van wederkerigheid. Bijvoorbeeld door koffie te schenken aan de vrijwilligers die uw tuin verzorgen of als u daartoe in staat bent mee te helpen met kleine taakjes. En misschien kunt u een van uw talenten inzetten voor iemand anders.

Mevrouw Janssen: “Mijn man heeft vorig jaar een hersenbloeding gehad. We hebben een grote tuin en tuinieren is zijn lust en zijn leven. Onze rozenstruiken staan er altijd prachtig bij. Maar nu mocht hij van de huisarts niet meer in de tuin werken omdat hij zich dan teveel gaat inspannen. En het kostte mij de grootste moeite om hem binnen te houden. Nu heb ik via de whapp Jaap leren kennen. Jaap heeft groene vingers, maar woont op een heel klein flatje. Hij vindt het geweldig om in onze tuin te kunnen werken en mijn man zit er nu rustig bij en leert hem om de rozenstruiken te snoeien ! Zo helpen we elkaar”

Tuinvrijwilligers gezocht

Hebt u groene vingers en geen tuin? Of vindt u het leuk om zoveel mogelijk buiten bezig te zijn? Meldt u dan aan als tuinvrijwilliger. U helpt er iemand mee die weer heel graag van de tuin wil genieten, maar zelf niet meer in staat is om dat te doen. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen. Wilt u graag af en toe meehelpen met het opknappen van een verwaarloosde tuin of spreekt u het meer aan om blijvend klein onderhoud te doen? We horen het graag! U kunt contact opnemen met ContourdeTwern 0416 333 445, of u aanmelden via Whapp (Je vindt alle informatie over Whapp en de werking van de app op www.whapp.nl).