Snelfietsroute

Snelfietsroute Tilburg – Waalwijk (F261)
Steeds meer mensen stappen vaker op de fiets.  Voldoende ruimte en comfort voor fietsers wordt dus steeds belangrijker. Tussen Tilburg - Kaatsheuvel (De Efteling) en Waalwijk komt daarom een fietspad waarop je kunt doorfietsen: een snelfietsroute.
De bijna 19 kilometer lange snelfietsroute is van rood asfalt en is breed. Onderweg kom je zo weinig mogelijk verkeerslichten of andere obstakels tegen. De route is een directe, comfortabele verbinding en duidelijk herkenbaar.

Samenwerking
De komende jaren leggen de gemeenten Loon op Zand , Waalwijk en Tilburg de route aan. De planning is dat de snelfietsroute op 1 januari 2021 helemaal klaar is. De F261 komt aan de westkant van de N261, van station Tilburg in het zuiden tot regionaal bedrijventerrein Haven in het noorden. De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Loon op Zand, Waalwijk en Tilburg slaan hiervoor de handen ineen. Met steun van de provincie leggen de gemeenten de Hart van Brabantroute aan als onderdeel van een netwerk van snelfietsroutes die de grotere plaatsen in de provincie met  elkaar verbindt.

Realisatie in fasen
De ontwikkeling van een snelfietsroute gaat in fasen. Als eerste verkennen betrokken gemeenten wat het beste tracé is en welke verbeteringen nodig zijn om te komen tot een route die voldoet aan de kwaliteitseisen voor snelfietsroutes.
Als het tracé, de kwaliteit, planning en kostenprognose voor alle partijen akkoord zijn, leggen de partijen de afspraken vast in een bestuursovereenkomst die ze formeel ondertekenen. Vanaf dat moment kunnen gemeenten verder werken aan realisatie. Dat betekent dat de route in detail verder wordt ontworpen en daarna de  fietspaden, fietsstraten en eventuele bruggen en tunnels kunnen worden aangelegd.

Fietsstraat
Als een snelfietsroute door een woonstraat gaat, wordt dit een fietsstraat: een straat waar fietsers de hoofdgebruikers zijn en de auto te gast is en zich aanpast aan de snelheid van de fiets. Er kan dan wel gewoon worden geparkeerd. Als een Brabantse fietsstraat onderdeel is van een snelfietsroute dan moet die zelfs van asfalt zijn om subsidie voor de aanleg te kunnen krijgen.

 

De fietsstraten worden altijd vrij smal gemaakt. Een auto kan dan een fietser niet makkelijk of met hoge snelheid inhalen. Fietsstraten worden vaak aangelegd als er geen ruimte is voor vrijliggende fietspaden of brede fietsstroken. De voorwaarde is wel dat er weinig autoverkeer is. Fietsstraten zorgen niet alleen voor comfortabel fietsen, maar zorgen er ook voor dat de overige weggebruikers zien dat hier de fietser de hoofdgebruiker is. Iedereen snapt immers dat rood asfalt = fietspad.

Meer informatie over snelfietsroutes: www.onsbrabantfietst.nl