SGP

Op DV 16 maart 2022 worden er weer verkiezingen gehouden voor de gemeenteraad van Waalwijk. U kunt hierbij uw stem uitbrengen op de Staatkundig Gereformeerde Partij. Een stem op de SGP betekent een stem voor Schrift Gebonden Politiek. Het is belangrijk dat u gaat stemmen, wanneer u wenst dat de SGP haar plaats in de gemeenteraad van Waalwijk blijft innemen. Wanneer de groei doorzet, misschien wel met 3 zetels.

Woord houden

Woord houden was het thema voor de bestuursperiode 2018-2022. Woord houden is opnieuw het thema voor de komende bestuursperiode. In vertrouwen. Het kompas waarop wij varen was en is allereerst het Woord van God, de Bijbel. Hierin lezen we van een betrouwbare overheid, de menselijke maat, zorg voor zwakkeren, rust op zondag en een geordende samenleving. Woord houden betekent ook dat u op de SGP kunt rekenen. Wat wij u beloven komen wij na. Anders beloven wij u het niet. Dat betekent ook het bedrijven van eerlijke politiek, zowel voor als achter de schermen. Waarbij te allen tijde geldt: “Afspraak is afspraak”

Thema’s

Verder komen de bekende thema’s aan de orde: bestuur en ondersteuning, veiligheid, verkeer en vervoer, economie, onderwijs, sport met cultuur en recreatie, sociaal domein en volksgezondheid met milieu en volkshuisvesting met ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Het aantal onderwerpen laat zien dat gemeentebestuurders en -vertegenwoordigers geacht worden zich over veel beleidsterreinen uit te spreken en verantwoordelijk te zijn.  

Speerpunten

  • Mensen moeten zelf hun zorgverleners kunnen kiezen, ook als dat voor de gemeente duurder is. De SGP vindt het belangrijk dat inwoners van onze gemeente een zorgverlener kunnen kiezen, waarmee qua identiteit een aansluiting bestaat. Vertrouwen en onderling begrip zijn in dit verband erg belangrijk. 
  • De gemeente moet moeite doen om te zorgen dat er een mbo-school in Waalwijk gevestigd wordt. De SGP vindt het hoog tijd om jongeren te binden aan het Waalwijkse bedrijfsleven en de verdere leegloop van jongeren in de gemeente tegen te gaan.
  • De gemeente moet laten zien hoe de mening van burgers invloed heeft gehad op een besluit. De SGP vindt draagvlak en participatie belangrijk. In de afgelopen bestuursperiode heeft het daar te vaak aan geschort. Een heldere terugkoppeling over het participatietraject in het raadsvoorstel is daarom een goede toevoegging.
  • De bibliotheek in Waalwijk moet op de huidige locatie blijven. verplaatsen. De SGP vindt verplaatsing weggegooid geld, omdat de bibliotheek er nog niet zo lang staat en er nu niks mis is met zowel het pand als de locatie.
  • Waalwijk moet een proef doen waarbij er minder regels zijn voor mensen in de bijstand. De SGP is voorstander van het benaderen van de burgers vanuit vertrouwen, in plaats van diep geworteld wantrouwen, waar het nu op lijkt
  • De SGP zal een gezondere bestuurscultuur bevorderen. Besluitvorming op basis van argumenten in plaats van coalitiemeerderheden. Ook de oppositiepartijen hebben vaak zinvolle voorstellen, die bijdragen aan een goed bestuur van onze stad. 

De lijst met voornemens is uiteraard  vele malen langer. Het SGP verkiezingsprogramma is daar helder over. U kunt voor meer informatie de raadsfractie aanspreken of kijken op

waalwijk.sgp.nl

Wij hopen dat u straks uw stem op de SGP zal uitbrengen.

"De SGP bouwt aan vertrouwen en houdt Woord."