SGP

Woord houden. SGP Waalwijk. Praktisch en principieel.

DV 21 maart 2018 worden er weer verkiezingen gehouden voor de gemeenteraad van Waalwijk. U kunt hierbij uw stem uitbrengen op de SGP. Wij nodigen u uit om dat te doen.  

Woord houden is het thema voor de bestuursperiode 2018-2022. Het kompas waarop wij varen is allereerst het Woord van God, de Bijbel. Hierin lezen we van een betrouwbare overheid, zorg voor zwakkeren, rust op zondag en een geordende samenleving.

Woord houden – dat is bovendien een bondige samenvatting van een betrouwbare politieke stijl. Geloofwaardig optreden. Het maken van afspraken is het nakomen van afspraken. Integer zijn. Zelf een verantwoorde bijdrage leveren aan een goed bestuur van onze gemeente.

De SGP heeft op een groot aantal terreinen meegedacht en meegedaan, vaak met toerekenbaar resultaat. Dat hebben wij u 4 jaar geleden beloofd. We hadden en hebben de bereidheid om hard te werken, met de ons geschonken gaven. Het aantal schriftelijke vragen dat de SGP bij voorbeeld vorig jaar heeft gesteld, was ongeveer gelijk aan het totaal van alle overige raadsfracties. Bijzondere aandacht hebben wij steeds gehad voor de zwakkeren binnen de samenleving. Voor hen, die het in eigen kracht vaak niet redden. Deze aandacht blijft. Daar mag u ons aan houden.

Andere onderwerpen hebben wij behandeld. Vuurwerkvrije zones. Geen uitbreiding koopzondagen. Verkeersveiligheid. Geen casino in Waalwijk. Schoolzwemmen terug. Geen herindeling. Kinderboerderij Waalwijk. Klachtenregeling. Huisvesting arbeidsmigranten. Zidewinde. Dienstverlening naar burger en bedrijf. Nederlandse vlag in de raadszaal. De lijst is langer, maar de beschikbare tekstruimte niet. Wanneer de verkiezingsuitslag hiervoor aanleiding geeft, staat de SGP open voor serieuze coalitiebesprekingen. Daarvoor is uw steun, uw stem en uw gebed nodig. Ook dan kunt u op de SGP rekenen en geldt “afspraak is afspraak”.

Woord houden. Voor en na de verkiezingen. SGP Waalwijk.

Meer informatie:


Kandidaat raadsleden SGP