Samenstelling

De Ombudscommissie Waalwijk bestaat uit onafhankelijke deskundigen die geen binding hebben met de gemeente Waalwijk. De Ombudscommissie heeft een voorzitter en twee leden en wordt ondersteund door een secretaris.

Yvonne Bouwman-Bakker, voorzitter

(neven)functies:

  • Voorzitter bezwarenadviescommissie Universiteit Twente (UT)
  • Voorzitter klachtencommissie UT
  • Vice voorzitter raad van toezicht Stichting Adoptievoorziening te Utrecht

Harold van de Waardt, lid

(neven)functies:

  • Manager Belastingheffing- en Invordering bij Waterschap De Dommel

Gerard van Dijk, lid

(neven)functies:

  • Penningmeester Stichting Maasveren te Lith
  • Voorzitter adviesraad sociaal domein Bernheze

Anja van der Burgh, secretaris

De Ombudscommissie wordt zes uur per week ondersteund door een secretaris. Zij is jurist en werkt als zelfstandige. Daarnaast heeft zij een eigen praktijk voor Mindfulness, Yoga en coaching.