Samenstelling

De Ombudscommissie Waalwijk bestaat uit onafhankelijke deskundigen die geen binding hebben met de gemeente Waalwijk. De Ombudscommissie heeft een voorzitter en twee leden en wordt ondersteund door een secretaris.

Yvonne Bouwman-Bakker, voorzitter

(neven)functies:

  • Voorzitter bezwarenadviescommissie Universiteit Twente (UT)
  • Voorzitter klachtencommissie UT
  • Vice voorzitter raad van toezicht Stichting Adoptievoorziening te Utrecht


Annelies Offereins, secretaris

(neven)functies:

  • Secretaris Ombudscommissie Eindhoven
  • Mediator, coach en assessmentpsycholoog


Harold van de Waardt, lid

(neven)functies:

  • Manager Belastingheffing- en Invordering bij Waterschap De Dommel


Gerard van Dijk, lid

(neven)functies:

  • Penningmeester Stichting Maasveren te Lith
  • Voorzitter adviesraad sociaal domein Bernheze